DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— ]]5 ~
vedeiio uspjeti iiemože, jer je poznato, da sjetva jele n biikovoiu na^f-ilju jedva


uspieti može a preHadjivanje jelovili biljka nenapreduje.


Radi naslaga šiisnja sa svih ohroiiaka ovdje ni ina sjetva uspjeti neniože,


pa, zato je saino presadjivanje uuijeatno.


Upoznav ovim uvodom p. u. gospodu straćare u obćo sa položajeiu uz


.uojit se imajuee povvbine, koja 2.!)]4 jutara u pojasu 11., III. i IV, saeinjava.


docim 0 I. pojasu, gdje će se naravno pomladjivati, ne spominjem, prelazim


sada na opis tla.


Priložena slika I. predočuje iiani grafi&ki u naravskom mjerilu nasloge


uzgojit se iniajućeg šumišta


Naslog jednogodišnjeg lišća po prilici izmedju I. i II. ^´ nsa 2 cm,, sastojeć
se iz S listića, što nazivani jednogodišnji sušanj. Izpou jga strpane su
starije naslage lišća, te uzev, da još i od 7 godina lista ima. to raćunajać po
trolistnu naslogu, a uzev opet debljinu lista sa medjuprostorom 1 mm., tada
taj šestgodišnji naslag šušnja dakako gubi svoju prvobitnu sadržinu i oblik,
predstavlja 2 cm. debelu crnicu izmedju II. i III. Izmedju IIL i IV. jest meketa
pomješana s crnicom, koju kišnica obično spram zdravici probija i što dublje
tim joj i tragovi redji, pa se ova izpod IV. tek mikroskopom ili analjzom neznatno
pronalazi, a jer ovako mekanično u dubljinu na 12 cm, probijena, trebao


je list nasložen na redu III.-—IIL do reda IV.—IV. punih 5 godina, dok je
vanjski oblik mekanično i kemično izpod IV.—IV, u zdravicu podpuuo se
izgubio.


Izpod IV.—IV. je zdravica, nazvav ju grnčara, gnjila, laporača.
glina, porculanača i ilovača, nastavša pretvorbom niže ležedih slojeva
kamena kao: glinenog škriljevca, mastnika i bliestnika i t. d., nu glineni škriljevač
je glavna sastojina, ali na žalost moju prelazeć u sve gore navedene
vrsti tla tog nesretnog svojstva, da je sunčana žega i kiša elemenat, koji neizmjernu
kulturnu borbu zahtjeva, o čem kasnije.


Izpod mekete prodire žilje šume popriečno 0-5 ra. duboko a riedko i na
2 m. i to je dakle zdravica — nu taoka mekota i crnica sa svojim šušnjom
od I. do IV. jest temelj kulturi i o tom neka mi bude dozvoljeno koju obsirnije
iztaknuti.


Sušanj . Svaka vrst biljke znano jest i razno oblično lišće proizvađja, a
sastavine lučbene podržaju i sve one čestice, koje dotična istovrstna biijka u
svom razvitku potrebuje; nu ovo sudjelovanje nastaje tek prelazeć u crnicu,
dočim je lišću prvom zadaćom pokrivati sjeme i biljku ćak do smrti njene
proti najvećem neprijatelju t. j . suši, smrzavici i kiši čuvati.


Čim je krupnije sjenie tim u obće i širje lišće u dotične vrsti, tako i za
ki´upau žir hrastov širok list, užji list bukov, jer i bukvica sitnija^ a sitno
sjeme crnogorica i iglice pokrivaju.


tSve ovog svieta ima svoje´osebujne zadaće i sve.svoju nenaknadivu zadaću,
pa zato je sve u liepoj naravi tako mudro upriličeno, a mudrost čovječja u svih
znanstvenih strukah tek je početak ovoj nikad nedokučivoj i neprojčenoj visokoj