DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 113 —;


si je sa6inio podlogu za mjeru gospodarskih /.azdobnih užitaka, koja ima padanje
ili većanje prihoda načelno na dulja vremena upriličiti,


Eazdieljenje užitaka unutar svakoga ra^dobja mora se upravi pripustiti,
koja će biti u položaju prosuditi, u koliko mjestni odnošaji od slučaja do slučaja
na godišnji prihod uplivati mogu-


Ako konačno još opažamo, da se probitak prije opisane metode za ustanovljenje
prihoda prikazuje u tom, da pored načela o čistih prihodih potrebito
nije, da se šumarenje pouzdaje a priori na prihvaćenu dobttnu mjeru za proračunavati
obhodnju na temelju izkustvom ustanovljenih podataka, i da gospodarstveni
razred kao gospodarstvenu jedinicu smatra za sredstvo, da se abnormalnom
razmjeru dobnih razreda dopusti upliv u stanovitoj mjeri na prihod,
kako to kod ostalih metoda nebiva, onda mislimo, da smo tim razsudbu toga
postupka izcrpili.


Za ovo pozvanim stručarom mora se prepustiti, da prosude, u koliko je
ova metoda o ustanovljivanju prihoda prikladna, da protimbe, koje postoje izmedju
nauke o čistih prihodih i nauke o nečistih prihodih shodno uklone, odnosno
da njeku podlogu upriUče, da se ovo pitanje u buduće usavršiti može.


Sjetva i pretvorba listnjača u mješovitu šumu.


Piše M. R.


Proučiv nauku o gojitbi šuma Cotte, Neya, Hejera ili najnovije djelo o


šumarstva dr. Fischbacha, osobito u odsjeku o sjetvi i pretvorbi šume, mislio


bi šumar, da će u svakom slučaju pravilno udariti postupkom, koji za stanovitu


stojbinu prednavedenoj zadaći odgovara; nu tomu nije tako. Ova zadaća za


htieva pomno i svestrano iztraživanje uplivajućih odnošaja ter čvrsto uvjerenje


i odlučno izvedenje stručara.


U predpostavljenoj zadaći neću, da obćenito o sjetvi i pretvorbi šuma


govorim^ već mi jo u kratko specialno to, da strukovnom svietu nacrtam nazore,


s kojimi bi se tko okoristiti a i obratno meni pomoći mogao — ta uzajamnost


vodi svakako k žudjenom cilju.


Moji vlastelini već kod moga nastupa u službu god. 1883. nauraiše


crnogoricu uzgajati, a bila jim je pri tom namjera: 1. da će ovako do bržeg


uživanja doći i 2. da će si tim za ovomjestne odnošaje stalniju prodju osje


gurati. To i ja potvrdih te promišljah medjutim o načina izvedenja. Zašto se


na to odlučiše oni i zašto ja to prihvatih, nije mi ovdje pobliže izticati, ako


prem bijaše raznovrstnih nazora i pro i contra, nu i posljednjim, ako žele, nije


težko sa svakog obzira odgovoriti, dapače i protivne nazore obezkriepiti.


Šumište -gojitbe, o kojem hoću da govorim, leži samo na južnih obroncih


u površini od 4.2l4_jut. i 1124D** a medjaši sa sjevera vlastelinstvom grofa


Pejačevića, s juga prelazi i; brežuljčiće i ravnice požežkog polja na 160 m.