DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 12     <-- 12 -->        PDF

~ 112 —


U^mimOj cia su u fomiuli prihoda 2. ciiiberiici vriednosti ili brojke brojnika
jednake onim u nazivniku t. j . pomislinio si samo. da je povi´šina dobnik
razreda abnormalna, a brojke da su normalne, to je


Ai gi + A2 .^11+ . . . . Am g>´^ .
gi -i~ gn+ .... gm


konkretna srednja površina dobnog razreda, koja razdieljena s dotičnim brojem


Ac


godina, u kojem je dobni razred --= fc naime srednju godišnju sječnu po


n


vršinu pokazuje t. j . onu. površinu, koja se uvaženjem sadanje zalihe kao nor-


Ac
malne zalihe uživati može i koja obhodnji F : — odgovara.
Ovaj način za ustanoviti veličinu užitka neoboriv je, ako želimo, da se
status quo uzdrži.
Buduć želimo pribaviti zalihu obzirom na normalnu obhodnju, to se moraju
brojke vriednosti u nazivniku vazda prema normalnoj zališnoj vriednosti sudarati,
a tim ćemo osim toga pronaći godišnju sječnju površinu obzirom na zalihu.
koja se odnosi na normalnu obhodnju.
Ako stoji, da je tim konkretna užitna površina opravdana, to netrebamO;
dalje ni razložiti, naime da je i razmjer voljan t. j . da su užitne površine razmjerne
s odgovarajućim! zalihami, buduć je ,
yiWYc__Aigi 4- A2 g^ + ^mff"^ _ ^


S W Vn n(gi ^ g2 + gm)
Dalje bismo mogli prigovoriti ustanovljenju prihoda još i s ovim, što slieđi.
Ako se godišnja sječna površina, koja se proračunava iz skupine dobnih
razreda, posmatra za to, da i-eguMra godišnju užitnu površinu, to se pita:
zašto prije spomenutu godišnju sječnu površinu neupotrebimo neposredno za


ustanovljenje prihoda.


Na to ćemo odgovoriti, da se etat prikazuje u sjecnoj površini, koja se
proračunava iz svijuh dobnih razreda, buduć samo ova površina o sveukupnoj
zalihi, koja je glavni činbenik kod ustanovljivanja prihoda primjereno odgovarajuću
užitnu olinu razjašnjuje; zatim, da godišnja sječna površina iz skupine
dobnih razreda samo zato služiti ima, da nas osvjedoči, da li se obračunani
godišnji prihod obzirom na razdiobu vriednosti u pojedinih dobnih razredih
zaista uživati može ili ne, dakle da se prema tomu i spomenuti prihod sniziti
može, dočim će se iz svih dobnih razreda proizlazeća užitna olina samo onda
povisiti smjeti, ako nas na ovo prinuka kakvoća materiala (na pr. kad imamo
sastojine s lošim prirastom).


Napokon primjećujemo to, da razdobni prihodi kod vrlo abnormalnog
razmjera dobnih razreda mogu biti promjenljivi s razloga, što se zaznolične
sastojine uživaju i što za jednake pooršine nemogu jednaki prihodi odgovarati
usuprot tomu, što se na jednu srednju vrstnoću svadjaju. Na ovo odvraćamo,
da će svakomu, koji provadja uredjenje šum. gospodarstva, dostatno biti, ako