DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1887 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Cla.3nLo-^i


hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva I. siecnja 1887.


L Zaeastni članovi.


(Iz II. glavne skupštine držane g. 1877. u Siskn.)


1.
Wessel y Josip , glavni nadzornik dobara, c. kr. ravnatelj šumarske akademije
Marianbrunske u miru, vitez reda Franje Josipa.
2.
Tomi<5 Ante , c. kr. umirovljeni šumarnikj bivši prv i predsjednik šumarskoga
družtva, Zagreb, 1876.*
(Iz IV, glavne skupštine držane g. 1880. u Yinkovcih.)


3.
O-rossbaue r Franj o pl., c. kr. umirovljeni profesor Šumarske akademije Mariabrunske,
Weidlingau^ Beč.
4.
Kadi ć Franjo , c. kr. umirovljeni Šumarnik, Zagreb.
(Iz V. glavne skupštine držane g. 1881. n Krapini,)


5.
Danbelovsk i Adolf, šnmarnik i umirovlj. ravnatelj dobara baruna Prandaiia,
Dolnji Miholjac i Valpovo, BeČ.
G.
Judeic h Mirosla v dr., kv. saski šumarski nadsavjetnik, ravnatelj šumarske
akademije, Tharand, Saksonska.
7.
Sulek Bogoslav dr., pravi član I tajnik jugoslavenske akademije, Zagreb.
(Iz X. glavne skupštine držane g. 188G. u Novojgradiški.)


8.
Gusta v Hempel , c. kr. profesor na gospodar, i šumar. vis. školi, Bec,
(Osim toga bili su jošte začastnimi članovi izabrani J. Kargl, A. Sekendorf i
A.
Pressler.) : ´ ´ ^
^ Ovdje bilježene godine znaee, kad je koj Slan u družtvo pristupio. Ako je
zbog nejjouzdanib podataka godin a slučajno ki*ivo zabilježena, ili da srao nehotice
kojega člana izpustili, njegov službeni položaj ili adresu nepodpuno donieli, molimo
nam to, potrebitoga izpravka radi, što prije priobciti. Mi srao ovaj izkaz ljetos na
toliko promienili, sto smo godinu 1876.,,. bi´Q.P-i..,te>^P J ´ godinu obstanka Šum.,,,jer je bila prva glavna skupština godine 1876.. 5 to due 14. liotopada u Zagrebu u
gradjanskoj streljani obdržavana, pa se od toga dana ima družtvo smatrati konstituiranim.
Di´užtveai organ pako „Šumarski list" počeo je izlaziti 1. sieČnja 1877,