DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1887 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 86 ~
Ovo od davnine dokazano mnienje temelji se po MlUIer-Thurganovom iztraživaiiju
na tom, što se živovanje, koje se i u zimi kod biljka manje više očituje, sunčanom
prigrevicom u prisoju jače podupire, nego na sjevernoj strani, buduć su ondje stanice
mnogo so<5nije i na veću djelatnost pobudjene. Ovakove stanice mnogo su osjetljivije
na pozebi, te i prije pozebu, nego one od sjeverne strane, na kojoj su manje sokovite
a toga radi se mnogo sporije povečavaju, V. B.


Zaključni račun mirovinske zaklade sbora lugarskog osoblja krlževaeke
imovne obćin© u Belovaru koncem godine 1886. .


. ._ , - , - A) Prihod:
1885
12-90 zaduž.


1. Blagajnički ostatak od g.585- u gotovom for. u3.330 for.
2. kamate . . . . .
,7 J7 j) 458.30
3. odpladene glavnice*
J3 575.—
- J5 " ´11


4. prinos osoblja imovne občine
1,090.—
j? » " ?7
5. globe ....,,
17 6.—
6. nepredviđjeuo . .. .
n 15.20
7.
zndužnice zajma . . ´- n ´ JI )) " V " 1.950 „
Ukupno. . for. 2.157.40 u zaduž. 5.280 for.
B) Eazhod:
1. na zajmove ukamaćeno n gotovom * . . for.1.949.80
2.. nepredvidjeno „ „ .. . „ 15,20
3. odpis odplaćene glavnice,, „ . . . „ —.— u zaduž. 575 „
4, blagajnički ostatak koncem godine 1886, . „ 192.40 „ „ 4.705 „
Ukupno T rion~2^157T40~Ti, zaduž. 5T280~for7´


Šume u Rusiji. Po statističkim! podatci, koje je ruska vlada izdala, pokrivaju
šume u Rusiji 40*^/,, od ukupnog površja. Ova površina čini 742,897,500 ere (1 era
== 40 ara). Od tih Šuma leži S5"L u četiri gubernije, koje sačinjavaju sjeverni dio
carevine, i to: "Arkangelske, Volovidske, Oloneske i Permske. Gubernije u centrumu i
one na jugu razmjerno su oskudne šumom, a mnoge neimaju nikakvih. S toga več od
1842. god. Šumska uprava nastoji ozbiljno, da ovoj nestašici pomogne, te je poduzela
prosti´ana pošumljivanj-a. Od 1866.—-1870, više od 20.000 era bijaše pošumljeno.


Najglavnije đomače drvo jest n Eusiji bor, jela, omorika, ariš, breza, lipa,.
jasika i hrast.


Vriednost Šumskih proizvoda izvezenih 1871. god. dostigla je svotu od 16,827.138
rubalja (63,184,553 fran.). Potrošak u zemlji cijeni se godimice na 312,791.406
rubalja (1,199.165.625 franaka).


U Rusiji je drvo jedino sredstvo za gorenje, te ga same željeznice potroše u
vriednosti od 2,100.000 fran. Golema množina drva potroši se i porabi u, industriji,
Izradjuje se silcsija drvenog posuđja i Čaša, zdjelica, zdjela i žlica. Ovakovo posudje
od porculana^ stakla i kovine — u obče keramičko — naći ćeš samo u bogatijih kucah
u mnogih okruzih. Žlica drvenih izdjela se svake godine 30—40 miliona. ,


Za pravljenje Ijesica, uža i obućCj što se od kore pravi, potroši se nebrojena
množina stabala. Godišnja izrada obuče — lapti — cieni se na 100 miliona pari, a
za svaki par treba kore od 4 mlađa stabla. Dakle sumo za ovu struku obrta treba
oko 4 miliona mladih stabala. U tu svrhu rabe se naročito, mladi lipići i breza.


Isto ´ tako uništuje se mnogo bora,
vadeč iz njih smolu.


Jasike se mnogo rabi na tieato za pravljenje papira. Deset tvornica za ovaj posao
postoji u Rusiji, a dvie u Finlandiji. Buduč jasiku smatraše b^´z vriednosti, zato su preostale
velike zalihe od ove vrsti drveta, te će se još kroz više godina s njom suabdjevati
trgovina i hraniti obrt.


Glavna roba za izvoz iz Rusije jest smola, asure i užarski proizvod. Od diva se
izvozi izključivo borovinaj smrekovina, jelovinaj hrezovina i hrastovina. ..L´Echo Forest.^´