DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1887 str. 35     <-- 35 -->        PDF

1. Sve nepotrebite pse Mm dozvoljenih pod točkom 2., 3. i 4. imade kr. iot .
oblast putem podru6nih ob<5ma iztražiti te utamaniti i uz obstojede sanitarne propise
zakopati dati.
2. Pastiri i svinjari kod ovaca, goveda i svinja samo pri paši po bjelom danu
smiju uz svako jato (čovdu) po jednoga ovčarskoga psa pridržatL
3. Kuće vlastnikom na okupu u selih dozvoljuje se samo po jedan kucarski pas
na lancu (Hausbnnđ). Izvan saveza kuca stanujućim dozvoljuje se i po dva kut^arska
psa na lancu držati.
4. Lovački psi svake vrsti dozvoljiiju se samo onomu držati, koj je ovlašten loviti,
neovlaštenici lova pako imadu za 14 dana po obnarodovanju ove odredbe takove pse
prodati, jer de se isti u protivnom slučaju utamaniti imati.
5. Svi pako psi, koji se točkom 2. i 3. dozvoljuju držati, imadu kroz cielu godinu,
a lovački psi dozvoljeni točkorn 4. izim prepeličara, osim uporabe nositi, bar 60 cm.
dugi drveni klip o vratu na jarmu, knjišu ili uzici,
6. Svaki pas, koji nije sa ovakovim klipom providjen, bilo u ogradi ili na polju,´
smatra se skitnicom te ga svatko slobodno ubiti smije a naročito se to nalaže lugarima^
poljarima, pudarima i obćinskim Četnikom (pandurima) te su tada dužm bližnjemu
mjestnomu knezu prijaviti usmrćena psa, a ovom se nalaže izpitati vlastnika pseta a
tada mrtva psa propisno zakopati, : >
Hvaki takovi slučaj mora mjestni knez prijaviti dotičnom obtiinskom poglavarfetvUj
koje če svaki slučfij statistike radi ubilježiti u za oto otvoriti se imajući uplsnik i prijaviti
pređpostavljenoj kr. kotarskoj oblasti kazne i naknade eventualnib troškova radi.


Koncem polugodišta sabrati de kr, kot. oblasti izkaze usmrćenih pasa od obćiiia
i podnieti kr. ovoj županijskoj oblasti.


7. Ova odredba stavlja se pod zaštitu eesarske naredbe od 20. trarnja 1854. a
prekršitelje ove odredbe, izim što će im psi usmrćeni bifei, imadu kr. kotarske oblasti
temeljem te smislom navedenoga cesarskoga patenta kazniti.
Konačno se nalaže toj kr. kot oblasti, da odredbu ovu u svom području sv6-strano
proglasi i nad izvršenjem ustanova iste bdije a po izvršbi svojevremeno izvješće
podnese.


Da li je politička vlast nadležna raspravljati iz zakupnog ugovora
proiztičuei šumski kvar? Njeka imovna obćina sklopila je 11. ožajka 1878:. ^^


M. F., M. D. i M. K. zakupni ugovor, po kojemu ona ovitn daje 30 rali šumskog´
zemljišta na 5 odnosno na 6 godina, naime od 1. siečnja 1878. do 31. prosin a 1882.
uz godišnju zakupninu od 120 for. i uz godišnju jamčevinu od 20^^^ zakupnine pod
uvjet, da su zakupnici dužni dotično šumsko tlo pošumiti.
29. srpnja J886. pi-ijavi gospod. ured imov. obćine zakupnika M. P. i M. D.
sbog šumskog kvara počinjenog 20. srpnja 1886. nepovlaštenim zasijanjem šumske
površine od 7 rali 121GQ´^ iza kako je ugovor izašao.
Bivša kr, podžupanija u B. izjavila se je u svojoj odluci, da je nenadležna


upuštati se u razpravu ovoga predmeta s razloga:


Što upitno zemljište nešmatra šumskim zemljištem u smislu § 60. šum. zakona,


a niti može ponjati, da je dotično zemljište „promjenilo" postupkom tuženika „svoju


šumsku kakvoću", te je toga radi imovna ohč´ma. svojom tražbinom odpućena na redoV^iti


put pravde.


Proti ovoj odluci uloži imovna obćina kao tužitelj utok, zabtjevajući ukinuće na


padnute odluke i izdanje naloga, da ima tužbovni predmet po šum. zakonu razpraviti


i riesiti ^jpolitick a vlast´"", i to iz sUedećih razloga:


a) sto se iz riečih, kojimi se uvadja Šum. zakon od 24. lipnja 1857., u ove
kraljevine, zatim iz § 19, i 22. šum. zakona jasno vidi, da isti kao „jus speciale"
, ima osobito šfeiciti šume i to najkraćim putem;
b) što zakupni ugovor dokazuje^ da je tiparničeno zemljište ^^Šumsko zemljište"