DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1887 str. 45     <-- 45 -->        PDF

, —. 45 — ´
gdje je lovio car, priestolonasljednik, nadvojvoda Leopold, Drag. i Fr. Salvator s njekimi
po^^vanici, posfcrieljano je 60 jelena, 24 košnte, 02 damjaka (divokoze), 1 srndač
i 1 lisica. U godolodskih lovištih krupne divljači palo je u lovu 75 — medju njimi
10 glavnih parožnjaka. U lovačenju (purschen) priestolonasljednika s njekimi gosti palo
je preko 20 krupne divljači. U hajkanju 25. i 25, studenoga 1886. u prisuću priestolonasljednika,
nadvojvode Friderika i vojvode Filipa Hoburž-gotskog u guntramdorfŠkiii
i bemerdorfških lovištih palo je svega 203G zečeva. Priestolonasljednik lovačio je
mjeseca studenoga pr. god. u zverinjaku na krupnu i crnu divljač, te na ianjad, a
postrieljao je 40 dlvljadi.


Hajkanje (Parforcejagd) u Godingu započeti ce valjda početkom ožujka tek. god.


Osobne viestL


Umrli. Bar. Artur Seckendorff-Gudent, c. kr. prof. na visokoj Školi za težatbn
tla i predstojnik šumar, pokušališia ^^ Beču, našeg družtva začastni član, nbio se je
hitcem iz revolvera dne 29. studenoga 1886. poslie podne 1 sat u svojem stanu.
Pokojnik trpio je već od njekoliko mjeseci na znatnoj boli usljed tog, što je opazio
na sebi, da mu jnalaksaju inmie sile. Sbog toga, nije moga^o svoja predavanja na visokoj
školi onako revno držati kao prije, a to da je bilo glavnim razlogom njegovoj
smrti, jer bje dvojbeno, da li će svojoj težkoj zadaći na znanstvenom polju u obće,
naposebe pako kao profesor stalno udovoljavati. Baš pripravljao se pokojnik u pone-´
djeljak dne 29, studenoga pr. god. kod svojeg pisaćeg stola za na večer istog dana
obdržavat se imajuće poveće znanstveno predavanje^ koja okolnost mu živce tako uzruja,
da je usljed svojeg nesnosljivog stanja sam si život uzeo, ustrieljiv se hitcem
revolvera u srce. Obdukcijom Ijeenika bje konštatovano , da je SeckendorfFu malo
po malo nestajalo inoždjana. Dne 1. prosinca pr, god. u B sata poslije podne bje
hvaljeni pokojnik uz veliko saučešće svojih kolega i štovatelja pohranjen na vieČni mir.


Heraožemo ino^ a da ne kliknemo: slava vriednom i zaslužnom mužu barunu
Seckendorff-Gudentu !
Pobliži životopis o pokojniku donieti ćemo u bližnjem kojem svezku našeg družvenog
organa.


Vilim Prick, c. kr. dvorski knjižar u Beču preminuo je 8. studenoga 1886,
nakon kratke bolesti u najliepšoj svojoj muževnoj dobi. Pokojnik bje osobito poznat n
svih šumarskih krug´ovih kao neumorni nakladnik i pokretač šumarske literature. Pokoj
mu duši! Posao njegove razgranjene knjižare voditi će se pod dosadanjom tvrdkom po
njegovih nasijednicih.


Imeaovanje. Abituriente šumarstva Josipa Obermana i Josipa Borianca imenovala
je kr, zemalj, vlada, odjel za unutarnje poslove, na temelju zaključka gospodarstvenog
odbora gjurgjevaČke imovne obćine za šumske vježbenike kod pomenute imovne
občine, . „


Sitnice.


Svjedoeba o državnom šumarskom iapitu ukradjena, Kot. šumaru križevačke
imovne obcine g. Dionisu Sevei´u ukradjena je originahia svjedoČba o državnom
šumarskom izpitu, položenom dne 24. rujna 1882. 3 toga izdala je visolva kvalj. zein.
vlada pomcnutom gospodinu dupiikat upitne svjedočbe, a proglasila originahia svjedočbn
ništetnom.


Mjesto obćinskog šamara kotara Ćabar urbarskih obćina Čabar, Prezid,


Gorači, Gerovo, Piešce i Hrib ima se popuniti i dotične molbenice podnietl velikom


županu u Ogulinu do konca prosinca 1886. Godišnja plaća 600 for. i paušal god,


2^0 for. Molbenice vaija proptsanimi izpravami obložiti. ,