DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1887 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 1 U ZAGREBU, 1 siečnja 1887. God, XI.


TX"bavlest i poziv.


U smislu § 7. slovo b) po vis. kralj, zemaljskoj vladi odobrenih
đružtvenih naših pravilih ima se članarina u prvom četvrtu svake
godine uplatiti. Umoljavaju se dakle gg. članovi, da izvole svoju
članarinu za tekuću godinu iznosom od 5 for. a« vr. tečajem
prva 3 mjeseca podpisanomu predsjedništvu putem poštovne novčane
doznačnice tim sigurnije- priposlati, što u protivnom slučaju to
predsjedničtvo svojim dužnostim nikako udovoljiti nebi moglo.


Reda radi i za prištediti poštarinu, biti če za lugarsko osoblje
(članovi drugoga razreda), koje u smislu § 8. đružtvenih pravila
samo 2 for. članarine´plača, najspretnije, ako dotični šumarski uredi
ili šumarije sve prinose saberu te ih do 31. ožujka sa shodnim
izkazom na podpisano predsjedničtvo priposlati izvole. — Istim
putem razpačati će se i ove godine laglje kontrole i reklamacije
radi družtveni organ „Šumarski list" na sve lugarsko osoblje.


Novo pristupivši članovi prvoga ili drugoga razreda plaćaju u
smislu § 7c, i § = 8* đružtvenih pravilah pristupninu ocl 1for. ausir.
vried., na što molimo kod odašiljanja novaca obzir uzeti.


Tko želi dobiti družtvenu diplomu, plaća 1 for. bez odprerne
i poštarine.


U Zagrebu, 1. siečnja 1887t ^:^ j


PredsjeđniciTO hrv.-slay. šumarskoga driižtva«


i