DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 72     <-- 72 -->        PDF

, , ´ , — 408 — ´


Posfco pokojnik bijaše neženja^ te sudbinom stnrtl ostao jo§ prije bez roditelja i
braće, to ga oplakuju q prvom redu njegovi iskreni prijatelji, a naro5ito Sinovnici
otočke imovne obćine -^ družtvo naše pako izgubilo je u njemu odlična i vriedna Slana.


— Dne 31. srpnja preminuo je u Babinoj-gredi profesor gospodarstva na kr.
gospodarskom učilištu u Krlzevcih Aleksande r JKussij nakon težke i duge bolesti u
33. godini života. Zavod križevački izgubio je u njemu jednu najvrstniju svojih učiteljskih
sila. — Pokoj jira plemenitoj dusi i- slava !
Natječaji. Kod imovne občine otočke izpražnjeno je mjesto šumarskog a protustavnik
a ujedno raČunovođje sa godišnjom^ plaćom 800 fr,, stanarinom 150 fr. i
24 pr. mt. bukovnih ogrievuih drva na panju- Molbe do 15. kolovoza t, g. šumskogospodarskomu
uredu u Otočcu.


Kod vlastel. Čabarskog a (Fanika pl. Ghyc2y) ima se popuniti mjesto šumara.
Plaća 800 —100 for., stan i gorivo u naravi. Molbe vlastelinstvu do konca kolovoza.


Imenovanja. G-Otto Freltag ^ do sada šumarski vježbenik kofc. ureda u
Nevesinju, imenovan je šum. asistentom. -— G. Edo Miiller, do sada nadlugar i
sum. referat kot. ureda u Jajcu, imenovanje šumarskim vježbenikom. — Gr. Lamber t
Zerdi k imenovan je šumarom vlastelinstva dolnjo-naihoijaČkog.


Potvrda.


U družtvenu pripomoćnu zakladu uplatiše nadalje p. n. gg.:


Ivan Aiitoš 5 for. — Ivan Magjarevie 10 for. — Milan Durst 10 for.— Vjekoslav
Koroškenji 10 for. — Venceslav Stari 5 for. ^— Aleksander Pere 5 for. —
Otočka imovna obćina 100 for. — Fran Kesterčanek jednu zadužnicu hrvat, pjevačkoga
družtva „Kolo" u Zagrebu u nominalnoj vriednosti od 20 for. — Mio Radošević
56 fov. 50 nč. (na ime darovanih 100 for.). — Jakob Furlan 5 for. — Gjuro
Jarcš 5 for. — Gjuro Koča 5 for. — Josip AuŠ 5 for. ^— Radoslav Brosig 5 for;


— Aleksander Koroškenji 10 for, —^ Antun Giirtler 5 fr. -— Bogoslav Hajek 5 fr.

Aleksander pl, Weiss 50 fr. — Josip BogdanovJć 2 fr. — Demeter Stiasni 5 fr.
U družtvo pristupi gospodin Ljudevit pl, Galyuff, veleposjednik u Visovlju-Kianjec
kao pođupirajući član.
Dragutin Maukaj kr. gumar Draganec Čazma kao Član I, razreda,


Izpravak. Vieat, „Borov prelac" g. M. Žibrata, uvrštena u bi\ 7. „Šumarskoga
lista", iiestoji, posto se u državnoj sumi „Kaklenica" godine 1885. nije nikakovo
uništujuće siedstvo upotriebilo protiva tome zarezniku; da li je pozvalo obrovačko
obrinsko upravitejjstvo g, Žibrata, da to on učini u svojoj pokrajnoj šumi, budući da
je to sasma potrebiti uvjet, da se zareznik uništi uspješno i u državnoj šumi — neznamo.


Benkovac, 28. srpnja 1886. ´


Od c.
k. upraviteljstva državne šume „Pakleuice"*


Dopisnica uredničtva.


G. J-
Č. u V. ~ Obećani Članak dobro će nam doći — inaće do vidjenja,
a. S.
Ru D. ~ Š. P. u 0. -- M. R. u K. — G. Y. pl. K. n K. — F;
Z. u
Z. (Dalmacija) — na poslanom hvala.
G. G, B. u I. kod G. — Čudnovato da bas Vi prigovarate — koji se inaČe
toli slabo brinuste za list i njegov razvoj !
G. L
K. u B. — Žalimo da nas neposjetiste — bivši u Zagrebu.
G. M. P. u M. Poslano primismo^ nii za ovaj broj prekasno,
Urediiičtvo i naklada iirv,-šlav. šumarskoL^a družtva. — Tisak C. Alhrechta.