DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 403 J,
Ettingera, F. KesterSanka i V. Koroske.ny-a, doSim gg. Vrbanić i Soreti*^ svoju odsutnost
izpričaše. Kakon riešenja raznih administrativnih predmeta, zaključi odbor
medju inim, da se začastni članovi družtva p. n. gg. barun A. Seckendorf i F. Grossbaur
umole, da prvi zastupa družtvo na šumarskoj skupatini češkoga, potonji pako na skupštini
dolnjo-austrjjanskoga šumarskoga družtva. Zatim ustanovi odbor program ovogodišnje
glavne skupštine, kako ga saobćujemo na pročelju o. 1. kao i proračun za g. 1887.


U predmetu reorganizacije šumarske obute u Hrvatskoj, Visoka kr.
zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, obnasla je visokim riešenjem od 12. svibnja


t. g. br. 7.702. upravljajučem odboru hrvat,-slav. šumarskoga družtva sliedece odpisati:
„U riešenju tamošnje predstavke od 12, veljače t, g. glede preustrojstva Šumarskoga
tečaja na kr. gospodarskom i šuniarskom učilištu u Križevcih, odpisuje se tomu
upravljajučemu odboru, da kr- ova zemaljska vtada, odjel za unutarnje poslove, nedrži
shodnim i uputnim, da se u rečenu svrhu sad a ve ć sazove enqueta strukovnjaka i
to jedno s toga, što se u KriŽevcih uz sadanji srednji gospodarski tečaj nedade ustrojiti
visoki šumarski tečaj, jer su takova dva na različitom stepenu obuke stoječa tečaja
na jednom učilištu nespojiva, a drugo zato: sto bi se onda, kad bi se šumarski tečaj
odielio od gospodarskoga, ter ovamo u Zagreb prenesao i sa sveučilištem spojio, u pitanje
stavio obstanak gospodarskoga tečaja, koji je zemlji nuždno potreban
i negovoreć o tora, da bi to sa silnim troškom skopčano bilo.
U ostalom primjeduje se, da se u šumarskoj struci godimice po njekoliko Hrvata
naobrazuje na visokih školah u BeČu i Stavnici, pak da će sa timi beĆkimi i štavničkirai
abiturienti prilično doskočiti moći našoj razmjerno malenoj potrebi šumarskih
Činovnika sa višom šumarskom naobrazbom."


Trgovačke viesti.


Promet s dtižicami. Tečajem mjeseca svibnja o. g, dovezeno je u Trst
ukupno 324.326 dužica, i to za trgovačku kuću:


J. B. M. Gairard ... . 246.392 komada
Christian Gaffinel . . 26.750
Gr. M. de Amicis.. . . 23,800
B. Dreher 19.709
Griov. Fagan .... . 7.675
ukupno 324.326
Isfcodobn se izvezlo preko Trst a 480.975 komada dužica, i to za Francezku


280.840 komada, za Italji 160.435 komada, za Englezku 39.700 komada.
Putem Eiek e pako izvezeno je u svibnju ukupno 1,076.636 komada dužica,
i to 1,006.336 komada za. France^ku, a 70.300 komada za, Englezku, ukupno se
dakle tečajem svibnja izvezlo u Francezku 1,287.176 komada dužica.


Tečajem mjeseca lipnj a dovezeno bje u Trs t ukupno 774,585 komada dužica,
i to za trgovačku kuću J. B, M, Gairard 555.097 komada — Christian Gaffinel 106.019
komada, — Giov. Pagan 63.582 komada — A. Dreher 22.472 komada — G„ M. de
Amicis 21.215 komada i C. Berger 6200 komada.


Istodobno se izvezlo 211.3^92 komada, i to 32.200 kom. u Praneezku, 179.192
kom. u Italiju.
Preko Riek e se pako izvezlo ukupno 3,342.985 komada, i to 3,324.285 u
Francezku a 18.000 u Englezku.


Ukupno se dakle izvezlo u lipnju o. g. u Francezku 3,375.185 komada.


Šumske prodaje. Ravnateljstvo dobara kneza Schaumburg-Lippea u Virovitici,


oglašuje netom prodaju od ukupno 3.830 hrastova, iz šuma vlastelinske šumarije u
Slatini, iz reviera mali i veliki Jasik.