DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 1     <-- 1 -->        PDF

>-+44-M-


Br. 8. i 9. u ZAGREBU, I. kolovoza 1886. God. X.


TJbav"iest i poziv.


P.
n. gospodine!
- Oast je podpisanomu predsjedničtvu hrvat.-slav. šumarskoga
družtva Vas ovime ubaviestiti, da će se dne 7, i 8. i´ujna t g.,
ovogodišnja, po broju X. glavna skupština našega družtva u savezu
sa poučnom ekskurzijom, držati u Novoj - Gradiški sa sliedećim
programom :
6. rujna u večer, sastanak u Novoj Gradiški, i izbor izvjestitelja
za ekskurziju.
7. rujna^ u 9 sati jutrom, u prostorijah po poslovođji nađšumaru
g. A. Hercelu odredjenib, glavna skupština uz sliedeći
dnevni red;
1.
Pozdrav skupštini po družtvenom predsjedniku;
2.
Izbor perovodje za glavnu skupštinu;
3.
Izvješće družtvenoga tajnika, o djelovanju upravljajućega
odbora bi-v.-slav, šumarskoga družtva tečajem god. 1886.;
4.
Izpitivanje zaključnoga družtvenoga računa, za g´od. 1885.;
5.
Ustanovljenje družtvenoga proi-ačuna za godinu 1887.;
6.
Izbor pododbora za skontrovanje družtvene blagajne, utemeljiteljne
i pripomoćne zaklade;
7.
Znanstvena razprava: „Koji su uzroci, da u posavskih
šumala naravnim pomladjivanjem odgojene sastojine većim
dielom zapremljuje jasenovi na i briestovina, te koja su najshodnija
sredstva da se tomu predusretne". Referadu pre^
uzeše p. B. g-g. J- Kozarac i M, Radošević;


22
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 2     <-- 2 -->        PDF

~ S38 —


8.
Predlog iipravljajućega odbora u smislu zalcljučka IX , god.
1885., u Zagrebu držane glavne skupštine, glede nagrađjivanja
znanstvenih djela iz đružtvenib dohodaka;
9.
Pojedini predloži družtvenih članova, koji se imaju u smislu
pravila § 22. j prije skupštine predsjedničtvu pismeno
prijaviti;
10. Ustanovljenje mjesta za bududu glavnu skupštinu;
11. Ovjerovljenje skupštinskoga zapisnika.
9. rujna, razlaz i dogodice uzput razgledavanje obližnjih
šumskih sastojina.
Na ovu skupštinu čast nam je p. n, gospodine pozvati Vas,
u čvrstoj nadi, da čete se ovomu pozivu odazvati, umoljavamo
Vas, da to izvolite što prije prijaviti podpisanomu predsjedničtvu,
da se pravodobno dostaviti mogu družtvene izkaznice, svakomu
učestniku potrebite za ´ putovanje željeznicom i parobrodom uz
snižene ciene, za što če se predsjedničtvo pravodobno pobrinuti.


U
Zagrebu, dne 1. kolovoza 1886.


Predsjedničtvo hrv.- slar. šumarskoga đružtva,


t^redsjedmk:
Tajnik:


Milan Durst
Dr. V- Koroškenji