DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 835 —


Glavna skupština dolujo-austrijanskoga šumarskoga družtva^ ob


državati de se dne. 18., 19. i 20. srpBJa « PoM&mh krnj Be«5a. Sudeći po tow,


da se ve6 do sada prijavilo do 200 učestnika, biti ce ista vrlo zanimiva.


Pozive i programe ovogodišnjih glavnih skupština kranjsko-primorskoga i buko


vinskoga družfcva još nismo primili.


Osobne viesti*


Umrli. Družtvo naše oplakuje i opet više svojih sučlanova. Početkom lipnja umro
je bo c. kr. bosanski šumar u Stolcu, Andrija Kregić. Pokojnik bio jedan onih
riedkih sudrugova, služećih u Bosnoj, koji se rado odazvao našem pozivu, da pristupi
družtvu hrvatskih šumara. Slava mu!


Istodobno su umrli: Nikola SprajaČek, lugar šttmarije br. IL u Sv. Ivanu
Žabno i Peta r Šegan, lugar šumarije br. III. u Garešnici. Oba kod imovne obćine
križevaSke.


Natječaji. Kod Šumsko-imovne obćine križevačke u Belovaru ima se popuniti
mjesto kot. šumara sa godišnjem plaćom 600 for., putnim paušalom od 300
for., stanarinom 150 for,, pisarničkim paušalom 20 for. i gorivuim paušalom od 25 fr.,
te pravom promaknuća u višji plaćevni razred od 800 for. Molbe valja podnieti do


20. srpnja 1886.
Kod gradskoga poglavarstva u Kopi-ivnici ima se popuniti mjesto gradskog a
gospodarskoga Šumarskga Činovnika, sa 700 for., 150 for. stanarine- Molbe
valja podnieti gradskom poglavarstvu do 10. srpnja t, g.


Imenovanja. Gr. SlavoIjub Brosig, imenovan je kot. Šumarom ogulinske
amovne obćine n Ogulinu. — Gr. Sla vol ju b Koziak, taksatorom iste imovne obćine.


G. Robe rt Devan, upravitelj kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih, imenovan
je kr. nadšumarnikom, a g. Robe rt Roanaanith kr. Šumarom.
G. Maks o Brauzil , imenovan je kr. Šum. vježb. kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu.
G. Iva n Do n ad i n, do sada obćinski šumar u Imotskom u Dalmaciji, postao
je šumarom obćine Kastavske u Istri.
G. Vjekoslav MareŠ, postao je šum. pristavom vlastelinstva Paukovečkoga.
Potvrda.


U ime godišnjega prinosa za tekuću godinu, u ime pristupnine, pristojbinu
za družtvene diplome uplatiše u drugo m trimestr u u đružtvenu blagajnu, što se
time p. gg. cl a novo m od strane predsjedništva potvrdjuje:


Kr. šumarija Begovorazdolje za svoje Ćlanove 7 for. — Fran RaĆki 5 foi\ —
Gustav Kraus 5 for. — Dragutin Laksar 3 for. — Stjepan Frkić 5 for. — Gustav
Lach 7 for. — Ivan Kollar 5 for. — Stjepan Dean 5 for. — Ivan Antoš 5 for. —
Kr. šumarija Fužine za svoje članove 51 for. — Viiim Werner 5 for. — Kr. Šumarija
Lipovljane 12 for. — Andrija LjevaĆić 2 for. — Adolf Herzl 5 for. — Milan Weiner
2 for. — Andrija Gettwert 5 for. — Kr. šumarija Udbina za svoje ćlanove 7 for.
— Šumarija u Brinju 21 for. — Šumarija u Virju 24 for. — Josip Mallner 5 for.


— Grad Karlovac 10 for. — Ivan Dunđjerović 5 for. — Vjekoslav Blažić 10 for.
Dragutin Hlava 5 for. — Nikola Simonović 2 f. 25 n. — Mirko Lepušić 5 for. —
Venceslav Stary 5 for. — Ivan Tropper 5 for. — Slavoljub Nemčić 5 for. — Nikola
Košćec 5 for. — Mio Zobundjia 5 for. — Kr. šumarija Ivanska za svoje članove
17 for. — Šumarija Cerna 31 for. — Ante Bunata 5 for. — Demeter Stiasni 5 for.
— Gustav Pauza 5 for. — Pajo Todorović 5 for. — Dohođarstveni itređ gospoštije
Čabar
12 for. — Gustav Vihodil 5 for, — Simo Stiglić 10 for. — Grof Rikarđ
Seimage 5 for. — Jaroslav Švtgh 5 for. — Luka Tomljenovi^ 5 for. — Eđo Wirth