DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— -328 —


korjenasto eviect;, IX, FeitjuOice i padacice. X. Cvieće tusta, iisća, (Saeoulcnfce).


XI. Uresne trave. XII. Vodeno cvioćc. XU[. Paomo. XIV. Ui-esuo grmlje i clrvct^e.
XV. Paprađi. XVL Priredjivaiijc sagova sa cvlećcni. XVII, Poliglotsko kazalo.
Predbrojni Ustovi^ odnosno uovat-, šaljo se: Upravi ,^Gospodarskoga Poucinka",u.
Šibeniku (Dalmacija). Mi s naSe strane ncmožemo ua ixiOj no pođhvat taj čim toplije
preporučiti pođpori naših čitalaca,


K riešavanju pitanja vlastničtva šuma u Bosnoj. „List j^Srbobran" donio
je nedavno Članak pod naslovom ^^Nekoliko riječi o bosanskijem gumama^´, u kojemu
se pisac g-orko tuži na nepravednost postupka oblasti^ u predmetu riešavanja pitanja
vlastničtva Suma, prema begovom i spahijam, koji, da se tim postupkom nečuvenim
načinom prikraćuju u Šumskom vlastničtvu na tobožaju korist ei´ara.


Poljska privreda. Pod naslovom: „Poljska privreda, nčevnik za školu i narod",
dotiskana je nedavno u Beogradu (člrilicom), te izdana po g. Paji T, Todoroviću-
TakoveitSu, Činov. minist. financije i bon. docentu poljske privrede n bogosloviji u
Beogradu i t. d., knjiga, koja bezuvjetno i pažnju širjib krugova gospodarstva zaslužuje.
Ista sačinjava prvu svezku ovećeg djela, a sadržaje sve najuuždnije iz ratarstva, baštovanstva
i Hvadarstva, sa preko 100 slika, Zadača je knjizi, da načela poljoprivredne
nauke, u kraćem potezu, razsvletli prema današnjem stupnju njenog razviča* Ciena je
knjizi 1 for. 50 nvč,


Šumsko-redarstvene viesti.


Ob udobnosti lugarske službe u Banovini. Kapralovo vrielo u šumi I.
banske imovne občine ,jKremenita kosa" zvanoj, nakvaša se Često krvlju ljudskom — Što
i 26. pr. mj, se dogodi.


Lugar I. banske imovne obline Gjuro Bjelič, 28 godinab star, koji bijaše inače
miran a u službi savjestan i pošten, ter u vršenju dužnostib marljiv i revan, jest neČovjeČjom
okrutnošču i neinilosvdnošću 26. p. m. umoren po bjelom danu u. 10 satih
pred podne. Zločinac nečovjek prerezao mu vrat preko polovine, a po tragovib na
mjestu učina ustanovitib, morao ga je klati kao jagnje — kleknuo mu na prsi ~ jer
se Bjelić tielom nije mogao gibati, već su nadjeni jedino tragovi na noguh i rukitb,
kako se je borio i oko sebe lamao.


Pošto je dušu izpustio, pograbio je nečovjek svoju žrtvu za noge ter ju odvukao
potrbuške od mjesta učina preko panjeva — drvlja i trnja — kakovih 100
koraka u gusfeiji dio sastojine tako, da je tom agodom lice i tielo Bjelica užasno
nakaženo. Istom sgodom, u pravcu, kojim je okrutna ruka i neman svoju žrtvu vukla,
izpala je najpre lula Bjelicu i kašnjc šešir mu, doČim mu je ura, izpadši iz džepa,
ostala viseć o lančič pričvršćen ob odjelu. Kakovih 10 koraka pako od pokojnika,
ležala je u granju na oba oroza nategnuta mu dvocjevka — koju je zločinac sam
nategauo.


Taj dogodjaj morao je biti pomno osnovan i iz mira nenadano na lugara Bjelica
izveden, od stvarih pokojnika nije ništa nestalo.


To je u kratko vrieme u liepoj okolici kotara vrginmostnoga, u jednom te istom
šumskomu okružju Četvrta Žrtva lugarskoga osoblja. Prva je bio državni lugar PerenČevič
iz puške težko ranjen, driiga lugar I. ban. i. občine Krkovič iz puške usmrđen,
tx*eča lugar I, ban. i, ob. Paid \z puške ranjen, što mu je prošle godine smrt pospješilo
i sad eto Četvrta je žrtva umoreni Bjelič — kog prigodom ustupa u službu
lugarsku, dobri narod prozva Krkovičem, ali isti žalibože joS užasnije svoj Život dokonča.
Osim toga pucano je na lugare L banske Imovne ob. Stoiča i Tepšic´a u istom
šum. okružju. To su zaisto užasni odnošaji, i prema istim je labko suditi kojim uspjehom
i kakovom Ijubavju se u dičnoj banovini služi. Tako je u kotaru vrginmostnom,
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 321) —


u kom su ovogu riijcacea do cluuu ´26. se sblla d umorstva, a, niti je bolje u kotaru
glinskomu. U ovom ee potonjem po §umali i)a strah i trepet povlaci zloglasna oženjena
iupaea, imenom Baždar, koja u sume nmaCe, što je mater jedne djevojke — koju je
liotio oteti i na 4 dana odvesti i silovati ju — izranio zato, gto mu je naum njezinim
suprotstavijenjem neizveden ostao. Isti je već više nedjelah počinio i kaznu tamnice
pretrpio, nedavno je dva orobio, a pišuć evo sad to -— jednoga ranio i dalje robi i hajdučjuje,
a što je još gorje, mnogi dobri Banovčani na račun Baždara sami grieše a
mnogi i šnjim ortake.


Ima doduSe Ijudih, koji bi ga izdali, no neusudjuju se to učiniti iz osvete. Liepa
zaisto je banovina — romantična — al još joj viŠe romantičan narod! Niti iz daleka
još nisu tim krasni odnošaji opisani.


Nakon što je usmrđen lugar Bjelič, planuo je i šumski odjel „Kremenita kosa", koj
je dielom oštećen i izgorio šumski odjel „Gajski potok" sav, i tim je (na šumah bogata!)
banovina za kakovih 60 ral ili laglja.


Ondje se hara, krči, pustoši, pali — a ništa neradi. A kako bi se što i raditi
moglo u toli krasnih odnošajih, ako se uzme u obzir još i činjenica ta, da pozvanim
faktorom nepredstoje niti novčana niti ina nuždna sredstva i pomoći za rad, ter da su
u tom pogledu ovdje šumaru ruke svezane, koji sirota nije kriv da je živ.


Osim navedenih zločina napomenuti mi je jos nedavno izvedena - sliedeča nedjela
na osoblju L banske imovne občine.


Lugaru Ljubičicu upališe kudu^ lugaru jMagjeru i Vojnoviću poharaše prirod,
lugaru Bodleviču upališe kuču u kojoj mu i 18-god. kei izgori, osim toga mu popališe
ine zgrade i uništiše vinograd, zastupnika Mrkobi´adu opetuo popališe a neštede niti
zastupnika Poštiča, na lugara Stoića se pucalo itd.


Ovdje je konačno još iztaČi i ovu nemilu činjenicu, da za slične nepogode i
gubitke nije nijedan baš niti najmanjom podporom pomilovan več svojom topoglednom
molbom jednostavno odbit.


Kako je bilo blagopokojnom državnomu nadšumaru Benakoviću u banovini, —


to dobro znano.


Zaslužnoj oruž, postaji u Vrginmostu ipak je pošlo za rukom ubojicu lugara Bje


lica iznači — tu neman u podobi Čovjeka imenom Pulju, koj svoj zlobi nedokaza i


kod koga nadjoše tragova oprane krvi na odjelu i rubenini. Uzme li se nadalje


u obzir još ta okolnost, da prav zdrav čovjek može ovdje i pred oblastju i pred svie


toni nastradati, jer za litru rakije (gjikana spire) dobit ćeŠ koliko hoćeš svjedoka koji


će stoput priseći ono, Što nJsi nikada ni pomislio a još manje učinio, — to mislim


ipak da sam približno položaj Šum. osoblja u liepoj banovini donjekle ilustrirao.


Ako u selo Turci — ako u goru Vuci Banovci.


Iz Banovine 27. svibnja 1886. -^k.


Opet ubijen lugar. Dne 17. svibnja prijavljeno je oružničkoj postaji u Jasenovcu,
da je tamošnji imovno-obćinski lugar Petar Brnić nedaleko svoje kuće mrtav nadjcn na
cesti. Po izjavi njekojih seljaka uhvaćene su dvie osumnjičene osobe,


ISFavala na lugara. Dne 29. svibnja o. g. na večer došao je Mijo Brezović iz
gor. Stenjevca u oružničltu vojarnu u Podsused s prijavom, da je vlastelinski lugar
Ivan Javorić, prije jedan sat u prsa nastreijio njegova brata Stjepana i slugu mu
Bartola BasariČka, kad su na livada napuštali vodu. Medjutim doznali su oružnici, da
je Stjepan Brezović sa svojim slugom napao motikom na lugara Javorića i da je ovaj
bio prisiljen braniti se oružjem. Posije toga, kada je lugar pošao Podsused, dočekao ga
je Mijo Brezović sa dva seljaka namjerom, da osveti svoga brata, te je lugar jedva
utekao.
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 42     <-- 42 -->        PDF

330 -.


r/c


-5


T? ´T
--.1
—"1
ii^
-^1
^r
K.
»T:;
~
?^
O P-T
S^ CJ
=< >^
r.< ^.
<
O
s^ o
^^ —i
s^
(X>
B. S´
a6
. X o iJT
^ .»
w ´
đ
C3
H^
L !
eo
3
0^
o
L.
CD
B
O i
Cn
K )
^ZO
MO
)
00
i-i
Hi.
h-*
<>^ I ^
t^
OT
<
CD*
o

^ P
P
o o
o a
p<
Cl gc
!» es
o^ rtK
c-fo
05
^ m. oc:^
S3
»5
t ^
Pi
^
P-
f^ .)— " ^
^ o OPI
p3 05
C><
OO
0 5
fr*A0
© Tti<
M t» H
S a
B
rs ip
er-
»» r/;
-h %
O
2^
a
5O
o<
SS.
00 <-*,
o
1
a o
B p<
-i 02
O
0 0 >^ o s
^
t:)


9*