DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 38     <-- 38 -->        PDF

" 326 —


niti je ovom naredbom ni ijednim drugim u zasfcitu šamog-ojstvii obstojećiin propisom to
pravo još i dalje razsircuo, t. j . da bi se di´vo a svrbu uaLaireiija štete zaplieniti, ter
pod ovrbu uzeti moglo iz posjeda treće osobe, koja ju je be2 povriede kaznenih propisa
stekla, bud od neposrednoga prestupiteija, za koju osiin siueaja kaznene sukrivnje
već ni vozar ueodgovara osobno.


Prema tomu morali su se obtnženiei od krivnje odriešiti, pa imovna obcina sa
svojim! tražbinami na posredne počinitelje uputiti.


Lovstvo-


Nenadana lovina. Dne S. svibnja o. g. obilaze<5 srezom Golosmrk, prema glavici
Davidovac, došavši pod sam vrh, opazim najedanput pred sobom na kojib deset koračaja
ogromna medvjeda^ gdje kopa korenje. Jedva što sam mogao napeti kokote na puški,
već me i medvjed uoČi. Doista nije mi bilo laliko pri duši, dok se onako oko u oko
gledasmo. Uz to mi ni puška nije ostraguša, a nabijena bi tek ze6jaci. Videć medjutim
da mi nije vrieme gubiti, nanlšanimj a u hitnji odapuem oba hitca, medjutim se samo
jedan izpi-užio, dočim mi je drugi zatajio. Pogodim ipak medvjeda dobro, kako se
kasnije uvjerib, prošla su mu dva zrna u srce, a ^ njih u bielu džigericu. Sasvim tim
stao se medvjed kretati, dok neuzmakne u bližnju dragu. Bojeć se ga, da me onako
ranjen ne napadne, mimoišao sam ga daleko, vrativ se u bližnje selo Letinac, gdje
sam uzeo tri čovjeka, s kojima se vratih natrag u potjeru za medvjedom. Došavši mi
na lice mjesta, nadjosmo medvjeda još uviek u istoj dragi, gdje no ga ostavih. Opalih
još jednom kuglom i pogodim ga u rebro, od kojega bitca mu se isto sploštilo, al on
ipak potrSi napred. Pretekav ga, pogodim ga i opet kugljom, na što se zavuče u malu
dražicu, gdje se je legao, napokon ga još jednim sljednim hiteem usmrtili. Medvjed težio


je do 280 kg,, sama koža vagala je 22 kilograma.
Brinj, 9. lipnja 1886. Ivo Šp raje, lugar,


Utamanjena grabežljiva zvjerad u bivšoj vojnoj Krajini 1885. Nagrade,
koje se daju za tamanjenje grabežljive zvjeradi u bivšoj Ki-ajini, pokazuju se dosta
uspješnimi. Prošle godine poubijano je naime ukupno 9 medvjeda, 229 kurjaka, 2.080
Iisica> 408 kuna i 1.971 divljih mačaka. Ovoliko je prijavljeno sbog nagrada, koje se
izphd6uj\i za škodljivu zvjerad, a potučeno je grabežljive zvjeradi i preko toga broja,
jer lovci nisu išli za timj da dobiju kakovu nagradu.


U pojedinih kotarih ubito je, i to: medvjeda u ogulinskom 4^ u otoČkont 4, a
u brinjskom 1. Vukova poubijano je najviše u ogulinskom kotaru (god. 1884. najviše
u oiiovačkom kotaru 26) i to 43, zatim u gračačkom 37, mitrovačkom 27, gospićkom
22, dubičkom 20, otočkom 18, zavaljskom 17, županjskom 15, brinjskom 11, u
oriovačkom 10^ a po ostalih kotarih ubito je izpod 10 vukova.


Lisica postrieljeno je najviše u gospičkom kotaru i to 271, u slunjskom 249, u
gradaČkom 179, u novogradiškom 171, u ogulinskom 168, u otočkom 163, u glinskom
160, županjskom 114, brinjskom 103, novskom 75 i ti udbinskom 45, u mitrovačkom
47, a u rakovačkom 45, izpod 40 u ostalih kotarih.


Kuna je najviše ubijeno u gospićkom kotaru i to 128, zatim u otočkom 60, u
ogulinskom 48, u slunjskom 45, u gračačkom 28, u novskom 26, u brinjskom 25, u
zavaljskom 22, u udbinskom 17, u novogradiškom 13, zatim u vinkovačkom 16^ u
duibtčkom 4, glinskom 3, koštanjevačkom 2, mitrovačkom 1, u ostalih kotarih nije ni
jedna ubita.


Divljih mačaka poubijano je najviše u ogulinskom kotaru 429, zatim u gospičkom
89, u novogradiškom 22, u županjskom 20, u otočkom 18, u novskom 17, a u drugih
kotarih po 7, 6, 8, 3 i 1.