DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 36     <-- 36 -->        PDF

324 —


1 Dostalea
Prodana dotično kupljena drvna gromada


! .
O «


o


prebiva-CP se vrst


j ime
b Si) o ´S 9


liš(e
drvlja


i-


i o
o


i m. 3 pr.mtr. f. In. for. jn.
j Nik. Tatalo-[


Ogulin i II.
V. 1, 4, 5 bukovo 561 2 31 1295 91


1 vio i Holz-


Vrbovsko


...


JY, Hl. Vi ; ] 1060 11 2236 GO


2
Nik. Tata-jelovo i


Ogulin IV.
in. Vi


lović smrekovo 883 — 3 61 3187 63
jelovo i


O


smrekovo 1937 2 82 5462 34


V.
VII. . Vd
bukovo 1102 — 2 36 2742 32
Milan KrižpoJje
Pavlov i (5 jelovo i
smrekovo 546 _ 2 82 1539 72


V.
II. ^V2 ´Vi
bukovo 925 — 1 65 1433 75
III. V2 jelovo i
,
´


L smrekovo 1360 3 30 4488


j M IV. bukovo 2145 — 2 20 4719 —
Nikola


Novi
jelovo i


Sriea


smrekovo 600 40 2040 —
TL II. ´72 ~ ´


bukovo 1170 ~ 2 20 2574
3078 — 50 1539


" 1


1 Q)


braf^a Mama-o .^^ III. jelovo i


ki 1 Tom.
Kieka I, smrekovo 6296 — 3 61 22728 5G
Lokve


Eaclosevie II IV. V2 bukovo 1 3384] ~ j 1 45 4906 80
11 III. ^,/i, 2 n 300 — I 1 95 585
yiad6 Lončari okaiio III. 1, 2


l\l.
» 150 — 150 1 525


IV. Vi Vi
ukupno .,. 30O5O 3078 — — 857,34 97
-1


Naredbe 1 zakoni.
Može li se po trećih od pravoužltnika kupljena gradja plienitiP U
svibaBJskom broju „Mjesečnika" nalazimo sliedeći upravni slučaj spomenut: Ak o treć e
osobe kupe gradju od pravoužitnika imovnih obćina, nesmije ovu,
na ^alitiev imovne obćine plieniti politička oblast kod onih trećih
osol^ah (§ 17. sum. ^ak, ođ 24, lipnja 1857. §§ 22. i 95, 2ak, od 11. srpnja 1881.
ob imovnih obćinah).
Brodska imovna obćina zamoli kr, podžužaniju u Vukovaru, da dade zaplieniti
drvarsku gradju kod njekih trgovacah s drvom u Vukovaru, jer da je ta gradja pokupovana
povriedom § 17. humskoga zakona od 24. lipnja 1857. te § 22. i 95. zak.
ob imovnih obćinah od 11. srpnja 1881. naputka C. naredbe kr. zem. vlade od 23.
srpnja 1883. br. 28.626., te za provedbu ovrhe izasla svoga šumara S,
Kr. podžupanija u Vukovaru izvede pljenitbu.
Proti ovoj pritužiše se dotični trgovci^ pa je kr. zemaljska vlada riešitbom od
J4. srpnja 1885. br, 27.610 izdala naredbu kr. podžiipaniji u Vukovaru: „Vladni
povjerenik za brodsku imovnu obeinu J. B. prijavio je ovamo predloženim izvješćem od


4. tr^TDJsi t. g. 5T6. o. k, povodom brzojavno pritužbe tamošnjih drvotržaca N. i B.,


ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 37     <-- 37 -->        PDF

~ 325 --


fiču(5e se kod iijib p-onadjene i zuplieujeno gradjo, da oni cli-voti´žct oehfcjedose đopastifci,
da S. kao izaslaink rečene imovim obćiue, onu kod njih pronadjenu i zaplicojenu
šumsku robu prigodom u lipnju odredjeue dražbe razprodji.


Povodom tim nalaže se kr. podžupauiji u V,, da u smislu dopisa gospođ, ureda
imovne obc^ine brodske od 22. lipnja 1885. br. 575. upravljenoga na istu podžupaniju,
obavi transferaciju zaplienjene Šumske robe, na temelju vladine naredbe od 16, ožujka
1885. br, 9048. od spomenutih trgovaca drvom, koju je transferaciju gospod. ured
imovne obćiiie aaiskao, iz mjesta gdje se sada nalazi, na drugo za dražbu sbodnlje
mjesto, pa6e da odstrani i sve možebitne zaprieke, koje bi mogle buduću dražbu one
šumske robe odgadjati ili osujetiti.


Odnosno na brzojavnu pritužbu gore reČenib drvotržaca od 14. srpnja o. g.
odpisa kr, zemaljska vlada, da nenalazi uvažiti molbu onih drvotržaca, da se dražba
zaplienjene šumske robe obustavi, jer drvotržci nisu ničim podkriepJti rnogU, da je kod
njih pronadjena i od pravoužitnika brodske imovne obćine bez izvoznice pokupovana
šumska roba legitimna; pa jer pravoužitnici u smislu § 78. naputka A. k zakonu ob
imovnih ob<5inah od 11, srpnja 1881. za njihovu porabu dobiveno bud gorivo bud
građjevno drvo nikomu ni prodati, zamieniti ili dai´ovati nesmijn.


Ovom odlukom određjena dražba nije se ipak obđržavala, jer je medjutim poveden
kod kr. podžupanije u V. proti dotičnim trgovcem kazneni postupak, a nakon ovoga
osudila je podžupanija riešenjem od 20. svibnja 1885. br. 11.393. J. B. i M. O.
svakoga na novčanu globu od 100 for,, a A, B, na novčanu globu od 200 for. u
korist zaklade za promicanje narodnih gospodarstvenih svrha, a u slučaju neutjcrivosti
na odgovarajuću kazan zatvora^ svu trojicu na nošenje razpravuih troškova.


Proti ovoj odlaei, kao i proti onoj od 31. prosinca 1884, br. 15.411,, kojom
odredjuje, da kod J. B., M. 0. i A. B. zaplienjena gradja drva ostaje i nadalje pod
stegom pljenitbe za sigurnost naknade troSka, postupka i uplate dosudjene novčane globe,
koja pljenitba, da će se nakon podpune izptate spomenutih svota dignuti, podnesoše
spomenuti trgovci utok, koji je kr. vladin odjel za unutarnje poslove obnašao uvažiti,
tor dignuv zaplienu, uputiti tužeću imovnu obćinu sa njenimi tražbinami na one ovlašteni
kc, koji su svoja ovlaštenićka drva neovlašteno tržili.


Razlozi : Spomenuti vukovarski trgovci neobjedjuju sCj da su kupovali drva
ukradjena ili potekla iz kojega drugoga po kaznenomu zakonu zabranjenoga čina, nego
se obiedjuju timj da su od pravoužitnika kupovali drva, koja su ovi od imovne obćiue
pripadnim načinom stekli; ali su ih neovlašteno preprodavali. Tim postupkom nisu ni
pravoužitnici ogrlešili se o kazneni ^akon, dapače po jasnoj zaglavnoj ustanovi § 22,
naputka k Šumskom zakonu, nepodpadaju ovi nikakovoj, dakle ni disciplinarnoj kazni,
već su jedino dužni naknaditi imovnoj obćini onu razliku, za koju su oni kao pravoužitnici
manje od podpune šumske pristojbe za drva platili.


Tim manje pako podpađaju strogosti kaznenoga zakona vukovarski trgovci, koji,
su od onih pravoužitnika drvo kupili. Imenito nemože se ni o prekršaju kupovanja
sumnjive robe po § 477. k. z govoriti, pošto se za kvalifikaciju ovoga prekršaja zahtieva,
da kupljena roba proizlazi iz Čina, po kaznenom zakonu kažnjiva.


Po § 22. spomenutoga naputka nesmiju pravoužitnici uz smanjenu pristojbu prodavati
dobiveno drvo. Učine li to ipak, dužni su doplatiti clelu šumsku pristojbu, a za
veće osiguranje ove, može se prcstupitelju, ako je kod Čina zatečen, drvo oduzeti ili
prodati, a preostatak povratiti prcstupitelju. Po ovom pagrafu ograničena je imovna
obćina na samoga .pravoužitnika prestupitelja, a njezino pravo na odštetu iz same robe
na jedini slučaj ako je prestupjtelj u činu zatečen.


Ovo potonje pravo ra^Žireno je doduše naredbom zem, vlade od 23. srpnja 1883.
broj 28-626, izdanom na ten:ielju § 17. šumskoga zakona u toliko, da ,se kriomČareno
drvo smije zaplieniti onda ne samo od neposrednoga počinitelja, već i od vozara; au