DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 321 --10Q0
komada dužica ^7´* ^/^ monte stojaše 110 for., ako li bi dakle gore rečeni
račun vriedio, tad bi 1000 komada dužica franco Sisak morale stojati^ri puta


110 for. ==^ 330 for., dočim je ipak poznato, da poprečna ciena jedva 190 do
200 for. iznašaše. Porezne oblasti same se nemogaliu na temelja tih nepobitnih
dokaza o nepravednosti gore rečenoga postupka, oglušiti prigovorom, te često i
same reducirahu odmjereni prihod primjerenim načinom. To bijahu ipak samo
iznimni slučajevi, dočim se obično držahu strogo samo slova prenaveđene naredbe
financijalnoga ravnateljstva, a posljedicom toga bijahu bezbrojne pritužbe
i prizivi od strane drvotržaca i ovrhe od strane oblasti.


Položaj takovom nepravdom zadešenih trgovaca, još se u pravilu i time
pogoršavaše, što se porez taj ođmjerivao u proljeće, dočim se odnosio na šumske
poslove prošle jeseni, koji se u najboljem slučaju tek iza pet četvrtgodišta
dovršiti mogu, tako da bje time drvotržcem u takovih dvojbenih slučajevih oduzeta
i sama mogućnost, da stanje posla dokažu polag stanja svojih trgovačkih
knjiga.


Nesnosni ti odnošaji ponukaše napokon osiečku trgovačko-obrtničku komoru,
da se je ista na predlog drvotržca g. Waissmayera i drugova, obratila na
nadležno mjesto, obrazloženom predstavkom, za da se nepravednom tom načinu
oporezovanja već jedanput učini kraj^


Posljedica toga pako bijaše, da je kr. tinancijalno ministarstvo, uvidiv nepravednost
prenaveđene naredbe kr. financijalnoga ravnateljstva zagrebačkoga,
tu naredbu ukinulo, odrediv istodobno´ slieđeći postupak, kojega se porezni
organi u buduće prigodom odmjerivanja poreza šumskim trgovcem držati imadu.


Prometnom se glavnicom imadu u buduće smatrati, osim svote za koju je
šuma nabavljena, te koja se predočenjem kupoprodajnih ugovora dokazati imade,
još i iznos troškova izradbe i izvoza, koji se imade zaračunati: a) sa 45 postot.
od svote za koju je suma nabavljena, ako se odnosna kupljena šuma nalazi u
području brodske i petrovaradinske pukovnije; b) sa 40 postotaka ako li objekt
leži u području gradiške i banske pukovnije ili nizini Save, a c) sa 33 postot.
svote za koju je šuma nabavljena, ako se odnosne šume nalaze u nizinah
Hrvatske i Slavonije.


Istodobno je kr. financijalno ministarstvo odredilo, da se na taj način
smije jedino prometna glavnica ustanovljivati, dočim se sam odgovarajući čisti
prihod imade napose ustanovljivati primjerno ođnošajem trga i odnosnoga
oporezovnika.


Znajući da je time našim trgovcem velika nepravda bar donjekle popravljena,
mi radostno bilježimo taj uspjeh osiečke trgovačke komore kao i odluku
ministarstva.


Što se ()bćeg:» stanja trgovine dužicom tiče, to je u posljednje doba
sicjopljeno više dosta ziu^menitih prodaja (ukupno je od svibnja do kf^nca lipnja
prodano u Sisku oko 8 milijuna komada dužica) nu sve te prodaje žalibože,


21