DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1886 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 249
sitna guljevaca, 50-godišnji Jirastici za gradju, žir, pasa, šiška, tanin itd. neće
biti težko odlučiti se, koje če narn bit. drvo budućnosti. --- Veoma je dobr<),
ako čovjek ima proročanskoga duiia te vidi u budućnost, lindustrija cvate, ~~ nu mi obični ljudi zadovoljni smo, ako znamo i na sadašnjošćn
dobro računati, što nije baš tako lahko, kako ye u prvi mah
ćini, što će nam i g. kritičar morat priznati, ako se njeti Oievaraju li me
svi znaci) ua svoju gdjekoju kalkulaciju, gdje ga je možda najbliža budućnost
ljuto prevarila.


Zadnji razlog, napokon s kojega se g. kritičar na hrast toliko oborio, jest
taj: 1) da će filoksera po svoj prilici uništiti sve vinograde, te da će papirnata
burađ biti jeftinija od hrastove. Koliko taj razlog vriedi, toga nije dan
danas nitko kadar prosuditi: možda — puno, a možda i — ništa.


2) Da hrastovina neće više tako skupa biti, jer osim toga, što je ima
na Kavkazu, sve su države uzele odgajati hrastovina, te će je svuda biti dosti.
-— Drugimi riečmi rečeno: sve su države avidile veliku vriednosfc hrasta, i
one, gdje hrast neuspieva baš najbolje, gdje-nigda neće polučiti dimensija i
kvalitete slavonskoga hrasta, — sve te države neka slobodno uzgajaju hrast, a
mi ćetno u pravoj domovini hrasta odgajati jasen i ~— crnogoricu!


0 moj hraste — i za tebe vrieđi ona: nemo propheta in patria!


Organizacija šumarske uprave u Magjarskoj.


Ministerijalni savjetnik gosp. A. Bedo, opisuje nam organizaciju šumarske
uprave u Magjarskoj, u najnovijem svom djelu: „Die wirthschaftliche und comraerzielle
Beschreibung der Walder des imgarisehen Staates" na sliedeći način:


Službovna organizacija magjarskoga šumarstva temelji se na ustanovah
§ 17. zak. članka XXXL od god. 1879., ter na ustanovah 1. srpnjem g. 18S0.
oživotvorenoga šumskoga zakona, koji za osjegurati svrsi shodnost i potrajnost
gospodarenja, zahtieva. da se broj upravnoga kao i čuvarskoga osoblja, za one
šume, kojih šumsko-gospodarske osnove država potvrditi imade, u samih tih
osnova ustanoviti imade. Ova je zakonska osnova, ona svrsi shodna podloga, na
kojoj se osniva obezbiedjenje odgovarajuće organizacije, koja je i opet nuždna
pređmnjeva uveđenja i provedbe valjane i svrsi shodne gospodarske uprave.


Rukovođjenje sveukupnih šumarskih poslovanja, kao i uprava državnih
šuma spada u djelokrug ministarstva za poljodjelstvo, obrt i trgovinu; docim
su mještne odredbe odnoseće se na provedbu šumskoga za^kona ostavljene municipijam,
odnosno upravnim odborom, kojih su strukovni savjetnici ki\ šumarski
nadzornici, koji zastupaju ministarstvo poljodjelstva, obrta i trgovine, a podjedno
i pravo priziva imadu.