DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1886 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 246 —


niti da je „nepobitna istina, da je ciivarstvo krivo, sto jaseu Biaha preotimlje^
Da je to ,,0epobit[ia istina"^ onda bi srezovi Prašnik, Ćardačinska greda,
Opeke i t. d. sa pretežnom hrastoviriom kroz cielo vrienie, odkako je ustrojeno.
čuvarstvo, imali valjane lugare, docim ua njih graničeći sre^sovi: Medjustrugove,
Veliki i Savicki gjolovi — ciuliiini slučajem uviek nevaljale lugare! Jest, gosp.
kritičaru! — al dok onaj po Prašniku i t. d. hoda po suhom, dotle se onaj u
Medjustrugovih i t. d. voza na čamcu! — Gosp. kritičar siguran, da su moji
razlozi nevaljali, a sviestaii si možda nepobitaosti svojih nazora, spočitava mi,
da sam postavio u mojoj ra^pravici „temeljite propise^ kako valja hrastovu
šumu odgojivati, — dočim sam ja tek pokušao, nadano mi pitanje po mogućnosti
razpraviti, te koje bi se na to na šumarskoj skupštini izmienom mnienja
svestrano pretreslo: valjano — pridržalo, a nevaljano — napustilo. Podmićuć
mi tu nakanu, y,aboravio je g. kritičar sjetiti se, da rečeni tema već tri go-
dine na tapetu leži, te da ga nitko u tom priečio nije, da se prije mene lati
toga pitanja, te si tako za se ubere — od mene mu od svega srca rado priuštivanu
— slavu „temeljitih propisa".


Sad mi se je još obratiti na nekoja kriva mnienja, koja je gosp. kritičar
razsuo po svojoj razpravi.


Njegova teorija o poplavi Save i njenom uplivu na prirast hrastika Čini
se, da nije posve čvrstih nogu. Gosp. kritičar misli, da savske poplave datiraju
od početka ovoga stoljeća, naime od sagrađjenja Liijzinske ceste,
koje je urodilo posljedicom, da su se šume na izvoru Save izsjekle, a uslied
toga nastavšu bujicu nije savsko korito progutati moglo i tako poplave nastale.
Drugi navod mu je opet, da će prestankom´ poplava i prirast hrastika na više
od 30 7o P^sti.


Po mom muienju stoje si ta dva nazora u očitoj oprieci. Prvo: naši hrastici
idu od zadnjih 20—30 godina natrag (suše se), pririst im je padajući,
te su valjda svoju kulminaciju imali pred 30—40 godina. Ako su dakle savske
poplave — kako g. kritičar veli —- tek početkom ovoga stoljeća započele, onda
su naši hrastici istom u ovo zadnjih 40—50 godina ovakovi ogromni narasli,
i to usljed naplava nije bilo — morali posve loš prirast imati (-=- za 30^0
manji), što nikako nestoji, jer godišnji prstenovi nisu ovih zadnjih 50 godina
ništa deblji od onih prijašnjih 150 godina. Iz toga sliedi: ili je Sava još prije,
nego li tek početkom ovoga stoljeća, naplavljivala, ili, konsekventno tumačenju


g. kritičara, naplava ueima velikog upliva na prirast. U ostalom treba i to
uzeti na um, da se Sava najvećma onuda razlije, gdje ju pritoci: Una,
Strug itd. pritisnu, dočim bliže svomu izvoru nije niti brodiva.
U dalnjem razvoju moje razprave, dopitao sam ja jasenu ono mjesto,
koje ga ide u naših šumah; naglasiv dapače, da u pravoj primjesi ne
samo da nije škodljiv, nego upravo koristan hrastu, te sara zaključio
svoje razmatranje, da ćemo one mokre stoj bine, na kojih sada
nijedan hrast uspievati nemože, morati i nadalje ostaviti iz