DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1886 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 2S8 ,—
Osobne viestL
Imenovanja i premještaji. G-. Viliin Dojkovi<5, bivši nadšumar I. banske
imovne obćine, izabran je nadsumarom gjurgjevačke imovne obćine u Belovaru. Ljuđ .
S zen t gyo V gji, dosada vježbenik šum. nadzorniČtva kr. zem. vlade, imenovan Šum.
vježb. II. banske imovne obcine.


Mark o Arcanin , vježbenik šum. otočke imovne obćine, postao je u istom
svojstvu upravitelj kotar, šumarije u Koreniei. Grg a D u g a 5, do sada privremeni
protustavnik gradiške imovne obc´ine, postao je definitivnim protusfcavnikom istoga ureda.


U uprayjteljstvu vlastelinstva kneza Thurn i Taksisa: Mirosla v Beyer , do
sada upravitelj vlastelinstva šumar, ureda u Lekeniku, imenovan je nadšumarom istoga


ureda Ferd o Hiebel , vlast, sum, pristav u Lekenikn, postao je vlast, gumarom u
Klani. Vili m Nikodem , vlast. šum. pristav u Lokvabj postao je Šum. mjernikom.
Iva n Hanika , vlast- Šum. pomoćnik u Delnicab, postao je šum, pristavom u Lekeniku,
Antun Kobler, svršeni šumar, postao vlast. šum. pomoč. u Delnieab. Ljudevit
Brozig , vlast, šumar u Klani, premješten je u Peš<5enicu. Josi p Jab n vlast. Šum.
pomo«^. u Lokvabj premješten je u Brod-Moravice. Mila n Dansa , vlastel. aum. pomoć,
u Lokve. Antu n Pohta , vlast, šumar premješten je u Lokve.
Draguti n Hofman, do sada drž. nadšumar ti Banjaluci, imenovan je sumarnikom
u Sarajevu. Miroslav Kondonell, imenovan je šum, perovodjom, a Josip
Marterer, šum. mjernikom zem. vlade u Sarajevu. Srećko Hilischer drž. šumar
u DoinJGJ Tuzli, postao je nadšumar. Draguti n Malek, šum. pristav u Gradiški
bosanskoj, imenovanje šumarom. Bikar d Proskovec , šumar u Banjaluci, dodieljen je
tamošnoj okružnoj oblasti za izviestitelja. Ed o Herzl , drž. Šumar u Sarajevu, premješten
je u Banjaluku. Šum. vježbenik : Eugen Stranih, premješten je u Banjaluku. Franjo
Jarožinski u Prnjavor, a Antun Fornasarig u Tešanj.


Dopisnica urednictva.


G. L. pl. K. u P, Yaše priposlano nemoŽemo tiskati, jer je čitav Ćlanak osnovan
na krivib predpostava.
G. I, T. u D. Reklamacije glede lista, valja odmak od slučaja do slu&aja upi-av-
Ijati na družtvenoga tajnika. Vama se šiljao list redovito u Vukovar, i to Vašom
krivnjom, jer nejaviste promjenu obitališta. Na poslanoj viesti hvala.
G. G. P. u P. Na poslanom hvala i do vidova.
G. I. K. u B. Vi pitate Sto je sa šumarskom organizacijom — u Turskoj (? I) Ista
će — hvala zaslugam stanovite gospođe — ussbediti valjda onda, kad njih jednom
nebude, a za sada još, koliko znamo o njoj ni govora. Njima dobro, a tudja ih
nevolja netišti. Težko sliepcu govoriti o bojah.
G. V. pl. P. u D. (?) Naša predmnjeva se izpunila, odoste bez rieSi, a s Vama i
dužni nastavak radnje!
G. A. S. n V. Eazličite Tiesti doći će nam svako doba dobro, sada bismo pako
naročito željeli, priposlanje viestih o šumskih požarih, štetah po gusjenicah i zareznicih,
o Ingarskih izpitih, izkaz o kompetenciji pravoužitnika, imenovanja i premještaji, naredbe
i okružnice i t. d.
Uredničtvo i naklada lirv,-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Aibrechta.