DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1886 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 281 —
Šumskih prekršaja prijavljeno je od 1. sieSnja do konca prosinca 1884. ukupno


24.407 slučajeva, počinjena gteta procienjena bi na 60071 fon Poprečna vriednost
jedne štete ianaŠaŠe 2 fr. 46 nČ. — Najveća šteta procienjena je na 294 fr. 30 n5.
Šuaiske štete u području kr. podžupanije križevaćke god. 1885. Šumskih
šteta prijavljeno je u provincijalnom dielu te podžupanije g. 1885. ukupno 973
slučajeva. Od god. 1884. ostalo je nenešenili 252, koje su raspravljene u g. 1885.
Ea^pravljeno ih je ukupno 1163, a ostalo koncem godine nerieŠenili 62. Na ime šumskih
odžteta utjerano je ukupno samo 508 for. 63 nč., od koje je avote po prilici
trećina ubrana po reforentih prigodom razpvava. Proti žiteljem iz područja razvojačene
krajinej stiglo je ukupno 2512 prijava. Od g. 1884. ostalo je nerazpravljeno 417
slučajeva. Do konca g. 1885. razpravljen je ukupno 2301 slučaj, a ostalo nerazpravljeno
koncem posinea 628. Od ovih šumskih Šteta, unišlo je tečajem g. 1885,;
za korist imovne občine križevačke 2103 f. 62 nč„; za korist erara pako 341 t 73 nč.


Raznoliko.


2Bak vremena. Za netom popunjeno mjesto nadšumara ~ upravitelja gjnrgje


vačke imovne občine ~ natjecalo se kako Čujemo ukupno 49 kandidata! Dašto, da


je medju njima bilo vrlo čudnih svatova — h svijuh strana svieta.


K ilustraciji urbarne imovno-ofoć. šumske uprave. Čitamo u izvješću o poslo


vanj-u kr. podžupanije križevaeke za g. 1885. medju ostalim: „Občine svoje prinose


za plaču šumara jako sporo pošiljaju podžupaniji, tako da šumar ostaje vjŠe


mjesecib bez krajcare ^´ —- Doista zamamljivi odnošaji! — ´Nu neka se


dotična gospoda Šumari tješe -— jer koliko znamo — jedva je igdje kod urb. občinske


šumske uprave danas bolje,


Pošumljenje krša u području riečke podžupanije. U svrhe Tinapređjenja


pošumljenja tamošnjega ki´ša posadjeno je šumskih biljka u području obćinah Grobnik,


Hreljin-Krašica, Kraljevica, Grižane-Belgrad. Bribir, Novi i Crkvenica: ruske vrbe


20.000, crne topole 9596, bagrena 16.750, crnoga bora 35.700, bieloga bora 6650,


pajasena 240, murve 240 komada, ukupno dakle 89.176 komada. Hrastova žira


posadjena su 32^/2 vagana,


Površje time nasadjeno zauzimlje po prilici 56 jutara, koje se sbog toga samo
po prilici naznačiti može, jer su takodjer popunjivani predjeli prijašnjih godina nasadjeni,
kao i praznine, nalazeče se u branjevinah.


Da se pako uzgoje Šumske biljke za buduče presadjivanje. posijano je u občinskih
baščah sjemena: morskoga bora 15 kilogramah, crnoga bora 20, bieloga bora 5,
bagrena 10, kopriviča 10, pajasena 2, murve 6, jabuka 5, te krušaka 2^J2 kilograma.
Toli nasadi koli branjevine liepo su uzčuvane i uspjele. Za čuvanje nasada i
branjevina u obćinah Novi, Crkvenica i Hreljin, namještena su tri nova lugara.


Eadnje oko pošumljenja krša u Kranjskoj god, 1885. Vadimo iz djelca


„Mittheilungen des krainisch-kustenlandischen Forstvereines" : G-odine 1885. zagajeno
je na kranjskom krasu, ukupno 41-63 ha površine sa 630.000 biljka, dočim su kulture
na površju od 79´05ha popravljene. Potrošeno je u to ime za biljke ukupno 409,50 f-,
za presadjenje 1777.01 f. — za prenos biljka 85.58 1, za ogradjenje jedne branjevine
405 f, — za nadzor 130.05 f- iUti sveukupno 2807.14 f.


Potrebne biljke dobavljene su iz c. kr, centralnoga biljevišta i razsadnika u
Rosenbachu kraj Ljubljane. Troškovi uzdržanja ovoga razsadnika iznašahu g. 1885.
ukupno 8793.87 f. — Uzgoj od hiljadu komada biljka stojaše poprečno 21 novč.
Lanjske se godine prodalo ukupno iz ovoga razsadnika 989 hiljada smreka i 248
hiljada ariševih biljka za svotu od 2476.10 f. — a osim toga se jožte bezplatno iz.*^
alo ,1,268 hiljada raznih čamovih i 442 hiljade liatača biljka, te hiljado vočaka —