DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1886 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ređbemm pii^m odreSlana presvietioga g. grofa M. Kiilmera, koji se očitovao pripravnim, družtvu ^ slučaju
da ´Sto utemelji đružtveni Šumski razsadnik — besplatno odstupiti zemljište potrebno u
tu svrbu.


Od ostalih zaključaka spomenmi je zaključak odbora, po kojemu se ovogodišnja
glavna skupština bude obdržavala u Novoj Gradiški u
drligom tjednu mjeseca rujna, uz razpravni tema i dnevni red jur lanjske
godine utanačeni.


Zatim bude izabran pododbor, koji se sa upravljajučim odborom „Matice hrvatske"
imade staviti u sporazumljenje sbog najmljenja družtvenih prostorija u Matičinoj palači.
Osim toga pako riešio je odbor još i više inih manje važnih administrativnih predmeta.


Trgovačke viesti.


šumske prodaje (V.) Na dne 21. travnja obdržavana je kod šumsko-gospodarstvenoga
ureda gradišk e imovne občine dražbena prodaja, od ukupno 19 70 hrastova
iz sreza „Radinje" proeienjenib na 31.715 for.


Dne 15. svibnja t. g. obdržavana je kod šumsko-gospodarstvenoga ureda slunj s k e
imovne občine u Rakovcu, dražbena prodaja od 2.420 kub. met. borovoga gradjevooga
drva, u procienjenoj vrieđnosti od 7.280 for. iz šumah imovinskih „Javorje", ,,Brzetinac"
i „Bosiljevo*´.


Dne 22. svibnja, obdržavana je u občinskom uredu u Vrbovcu, dražbena prodaja,
od 110 komada hrastovih stabala, procienjeuih na 1.395 for. iz šume urbarske imovne
občine Krkač , i 430 hrastova, proeienjenib 1.183 for, iz šume urbarske imovne
občine G-aj.


Dne 29, svibnja, obdržavana bi kod kr. Šumarskoga ureda u Otočcu, dražbena
razprava putem pismenih ponuda radi prodaje drvno gromade od ukupno BI.189 kbm.
ciepkoga i gradjevnoga i 38.512 pr. m. ogrievnoga bukovog a drv a I i II. razr.
Te 30.299 kbm. jelovoga ciepkoga i gradjevnoga drva iz sječah područnih državnih
šuma, u procjenbenoj vrieđnosti od ukupno 119,848 for. Doznačnice izdat če se po
300 kub. metara.


Uspjeh tih dražba nije nam jošsaobčen.


Naredbe i zakoni.


Naredba glede sakupljanja podataka u lovu. Eadi sastavka lovne statistike
i ustanovljenja vrieđnosti lova u narodno-gospodarstvenom pravcu, obnašla je kr, zem.
vlada, odjel za unut. poslove, okružnicom od 4. svibnja o. g. br. 1-5.0.46 odrediti, da
se svake godine sastavi točan izkaz vrhu količine ubijene zvjeradi i poprečne njezine
vrieđnosti.


U tu svrhu dostavljene su svim upravnim oblastim dvie vrsti tiskanica i to:
obrazac A„ sadržavajući popis n svakom pojedinom lovištu u jednoj godini ubijene
zvjeradi i obrazac B., u kojem se svote pojedinih lovištnih propisa po oblastnih
područjih unašaju s uputom, da obrazac A. razdieli medju područne lovovlastnike (posjednike
vlastitih lovišta, zakupnike obd. lovišta), koji ih imadu glede godine 1885.
čim prije izpuniti i nakon toga naslovu povratiti.


Naslov pako imade podatke sadržane u tiskanicah, obrazca A. prenieti u obrazac
B,, ter isti posije unosa svijuh lovovlastnika svoga područja i po istih ubijene zvjeradi,
koje podatke ima oblast crpiti iz podnešenib popisah obrazaca A. dainjega uredovanja
radi zem, vladi predložiti.