DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1886 str. 36     <-- 36 -->        PDF

._ 270 --


Preko Rieke se pako izvezlo tečajem mjeseca:
veljače ukupno 3,307.370 kom., ožujka 1,641.706 kom.


u Francezku „ „ 3,159.665 „ „ 1,619.171 „
u Španjolskuu Italiju

^
n

9.057
14.142
,^
7.616


u Algiru Englezku
104.306
20.200„
14.919

^


Izvezlo se dakle sveukupno u Francezku: tečajem mjeseca veljače o, g.
3,802.435 komada, tečajem ožujka pako 1,824.490 komada.


Sjetimo li se nadalje, da je tečajem siečnja o. g. izvezeno preko Trsta
ukupno 838.269 komada, a preko Eieke 2.587.366 komada, to vidimo, da je
u prvom četvrtgodištu ukupno izvezeno diižica preko Trsta 2,486.235 komada,
preko Rieke pako 7,536.382 komada, dakle sveukupno 10,022.617 komada,
pri tom pako nevalja zaboraviti, da pravo doba prodaje odnosno izvoza diižica,
tek onda nastaje, kad se jednom veći dio ovogodišnje proizvodnje na tržištih
nalazi. Znamo nadalje, da se tečajem mjeseca ožujka o. g, dovezlo u Sisak
ukupno oko 14,000.000 dtižica, dočim je koncem istoga mjeseca, na tamošnjih
tovarištih bilo jur neskladano oko 33.078.000 komada diižica.


Tečajem mjeseca travnja, dovezlo se u Sisak oko 16,200.000 komada
dtižica, 6.000 komada željezničkih podvlaka, 9.000 komada hrastovih trupaca,


6.000 komada hrastovih mostnica, L300 prostor, metara goriva i do 100 kom.
bukovih šubija.
Koncem travnja pako, bilo je na sisačkih tovarištih ukupno oko 47,406,000
kom. dtižica, dočim se je istoga mjeseca izvezlo samo oko U82.000 kom.
Još se sveudilj traže samo „monte" dtižice — znatnijih prodaja modjutim
u posliednje doba u obće nebijaše. F. X. K.


JLJ J- ^D J -J^^ K „


Družtvene viestL


Sjednica upravljajućega odbora. Upravljaju(5i odbor držao je na dne 21. svibnja
pod predsjedničtvom velem, g. M. Dursta, te u prisutnosti p. n, gg. odbornika M.
Vrbani<5a, A. Soretidruga redovitu odborsku sjednicu.


Nakon pročitanja i ovjerovijenja zapisnika posliednje odborske sjednice od 8, velj.


t. g.j Sita tajnik razne na družtvo prispjele podneske i predloge, od kojili spominjemo
dar neimenovanog a dobrotvora, družtvenoj pripomodnoj zakladi u iznosu od 80 for.,
dar prve banske imovne obline u Glini od 100 for. ; dopis kr. zemalj. vlade od
19. travnja t. g. br. 6.529., kojim bje drnžtvu takodjer i za ovu godinu dopitana
pnpomo<5 od 400 for, iz autonomnoga budgeta, te podnesak i predlog g. šumarnika M,
Kadoševićaj da se upravyaju<5i. odbor obrati na visoku vladu predstavkom, da ista na