DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1886 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 243 —


šumi Merolinu, Snijača, Trstenik, Migalovce i t d hrastovi dopiru ca u vodu,
docim se jaše« odnmkiuio od vode, nedotazujn iii^ta, ako se uzme u obzir,
da nije poznato, da li dotična močvai´a od tivieka ondje postoji.
Treba se samo sjetit, da su naši stari hrastovi .bar 50 godina stariji nego jasenovi,
te da nslieđ toga nije isključena mogućnost, da je na sadanjem močvarnom
mjestu, još prije nego se je ondje močvara pokazala — hrast već bio
10—40 godina star, a onda kašnje tek, kad se je tlo stalo malo po malo
omočvarivat, doselio se tamo i jasen, U onih nizarah, za koje zuamo, da su
starije nego naša šuma (n, pr. bara Deš) nalazimo s kraja uz jasen i hrast,
nu dublje u bari (na plitčih otocih) jedini jasen. TJ ostalom nije si g. kritičar
izabrao najsgodnije primjere, jer srezovi Merolino, Srnjača, Trstenik itd. ni nespadaju
u onaj veliki kompleks brodsko-gradiških šuma, nego su većim dielom
izolirane šumske parcele, te sudeć po terrainu, ua kojem se nalaze (obćina
Vel. Kopauica, Gudince, Strizivojnaj, nisu podvrgnute istim uplivom (izuzam
klimu), kojim i onaj veliki brodsko-gradiški kompleks.


Priznajuć ja pogibelj, sadržanu u pitanju šum, đružtva, koja no prieti posavskim
hrastikom od jasena, nabrojio sam uzroke toj pogibelji, kao i mjere,
kojimi bi joj se dalo predusresti, dočim, kako jur spomenuh, g. kritičar nepriznaje
te opasnosti.


Kako bi se iz ciele njegove razprave zaključiti dalo, nije on još motrio
sreza sa čistom jasenovinom; pišuć on svoju ocjenu, imao je neprestance brodske
šume pred očima (a i od tih čini se, da su mu samo neki vanjski imovhiski
predjeli poznati), dočim su mu gradiške, to pravo leglo jasenovine, skroz
nepoznate. On neprestance gleda one liepe, ovdje ondje razštrkane jasenove
brodskih šuma, pa mu je dakako nepojmivo, zašto se je proti njima digo šumarski
sviet. Nu neka si pogledje gradiške srezove Medjustrugove, Ljeskovaču,
Javićku gredu, Savićke i Velike gjolove itd./ pa kad vidi tih 8—10-000 rali
čiste jasenovine, možda će preokrenuti svojim mnienjem. S toga uzroka nesadržaje
njegova ocjena ništa pozitivnoga, nego je puka negacija mojih nazora.
Ja ću ipak pokušati, da predočim i razpletem niti njegovih misli.


Uzroci i mjere, koje sam ja proti preotimanju jasenovine naveo, jesu
sliedeći:


A, Odveć velike čiste sječi ne, jer se takova stojbina, ako nije jur
pomladjena hrastikom, prevuče korovom, a ne riedko i omočvari — sve u
prilog jasenu.


Kao protuodgovor navadja g. kritičar Grunertov citat: „Der Graswuchs
wird auf den oft feuchten Standorten der Eschen, den jungen Pilanzen oft gefahrlich,
wie dieselben denn dort auch durch Frost sehr ieiden konnen." ~
Što se je tim htjelo dokazati? Zar to, da u Pruskoj na vlažnih stojbinah mlado
jasenje od mraza trpiti može? Dopuštamo, da to u Pruskoj, na tlu i u klimi,
koja je jasenu slabo poćudna, u istinu se i sbiva, — nu da li zato odmah i u
Slavoniji tako mora biti, može se g. kritičar osvjedočiti, ako pogleda slavonske
mlade zabrane, te će moći — na svoju utjehu — nviditi, da ono, što vriedi