DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1886 str. 2     <-- 2 -->        PDF

_ 242 ~


(ne naplavljivanom) tlu i buđuć da pri iole racijonalnom gospodarenju iieniogu
pasti u pogibelj jasenovine-, ostavio izvaii razprave.


II. Srezovi, u kojima jaseiiovina 30-~40«/«>, a hrastovima fiO—TO^o iznaša
i u kojih jednako izvrstuo i jasen i hrast aspievaju. Stupanj vlage u tih
srezovih prija jednako i hrastu i jasenu.
III. Srezovi, n kojih je broj jasenovine ili ravan ili veći od onoga hrastGvine,
— gdje je i hrastovina i jasenovina popustila u kvaliteti; to je tlo
više vlažno, nego li suho. (Većim diehm gradiške i nekoje brodske šume.)
IV. Srezovi sa mokrim tlom, na kojem čisti jasen kuburi. (Lih
gradiške šume.)
Iz slike tih cetirijuh vrsti srezova sliedi jasno, da se hrast pomiče
sušem, jasen usuprot vlažnijem tlu, dočim na granici, gdje se diele
jedan od drugoga (srezovi pod II.) i jedan drugi najbolje uspieva.
Taj izbor tla potvrdjuje nara i teorija i praksa: svi bo botanici stavljaju
jasen, što se tiče potrebe i podnašanja vlage, u prvi red, — jedini g. kritičar
s nepoznatih i nedokazanih razloga odriče mu tu sposobnost. Možda će se
uvjerit s praktičnim primjerom, kad mu navedem srezove Radiševo i Sočnu,
koji nisu nikad poplavi izvrženi, tako da se u njima (kao unicura u brodskih
šumah) ća bukva nalazi, a tek po gdjekoji jasen; dočim nuzležeće Boljkovo i


Zib sa močvarastira tlom obiluje na jasenju. Još bolji dokaz pružaju gradiške
šume. Srez Suše ne poplavljuje ni najveća voda, taj srez broji na ral jedva
1—2 jasena; svi okolo Suša ležeći srezovi izvrženi su na godinu 6—7 mjesečnoj
poplavi, — al zato ti srezovi i nešto drugoga govore I Međjustrugove
br. 22 broji na 2000 hrastova, 5000 jasenova, — a što bhže idemo nizini
mramorskoga polja, to sve većma maha preotimlje jasen, tako da srez Medjustrugovi
br. 23 ima uz 2400 jasenova i — 6 hrastova, a Javička greda na 2600
Jasenova — 64 hrasta!


Tim je mislim bielodano dokazano, da jasen podnaša veću vlagu nego
hrast, te da uslied tog svojstva mora h)*ast na takovih tlih pred njim uzmicati.


Bazirajuć se na tu, kao i na onu činjenicu, da jasen 1.5 toliku množinu
vode transpirira koliku hrast, izrekao sam ja mnienje, da bi se iz tih činjenica
dalo skoro za sigurno zaključiti, da oni pod III. navedeni
hrastovi mogu jedino jasenu svoju eksistenciju zahvaliti. To je dalo povoda
g, kritičaru, da mi podmetne krivo mnienje, kao da sam ja uztvrdio. da je
eksistencija hrasta u obče ovisna od jasena (str. 194.), te bez ika~
kovoga dokaza prenaša on to svojstvo na hrast t. j. da hrast pripomaže
jasenovoj eksistenciji, drugimi riečmi, da hrast veću vlagu podnaša
nego li jasen. Sudarno toj kritičarovoj tvrdnji, morala bi u srezovih
pod IV. namjesto čistoga jasenja, čista hrastovina uspievati! — I grab i briest
su isto tako vierni pratioci hrasta kao´ i jasen; nu kao što ovaj potonji prevaguje
na vlažnomu, tako grab i briest zaostaju na sušem thi, iznevjeriv se hrastu,
ako je isti zašao u vlažnije tlo. Bi li sad logično bilo uztvrditi, da hrast ljubi
suše tlo od graba, gdje fakta obratno govore?! ~~ Primjeri g. kritičara, da u