DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1886 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 250 — ,
Direkcija, aad:^or, kontrola i mjestna uprava državnih šuma. spada u
djelokrug kr. šumarskih ravnateljstva, uudsumarskih i šumarskih ureda, dočim
provedba odBosnih ra.dnja šuiuskim upravaui pi-ipada.


Provedba ustanova zakona šumskoga, prolazi skroz dvie instancije, od
kojih je prva upravljajući odbor, di´uga i posliednja pako ministarstvo za poljodjelstvo,
obrt i trgovinu. Za državne šume postoje tri instancije; šumski uredi,
na celu kojih su šumari odnosno nadšumari, obavljajući mjestnu upravu ; šumarsko
ravnateljstvo, koje rukovodi i kontrolira mjestnu upravu šumskih ureda i ministarstvo
koje vrhovnu upravu vodi. / ´


Za šumarske poslove postoje u ministarstvu za poljodjelstvo, obrt i
trgovinu, pod vodstvom zemaljskoga nadšumarnika, posebna tri odsjeka, na
celu svakoga stoji po jedan šumarski nađsavjetnik, kao samostalni stručni izvjestitelj
uz potrebno pomoćno osoblje.


Djelokrug pojedinih odsjeka jest:
TJ djelokrug prvoga odsjeka t.j. odsjeka za upravu državnih šuma, spadaju
sliedeći poslovi tih šuma:


1. Shižbovna organizacija eiarskih šuma Magjarske, Hrvatske i Slavonije;
odluke odnoseće se na osobne i stvarne poslove, osobah kojim je uprava tih
šuma povjerena, odnosno šumarskih ravnateljstva, nadšumarskih i- šumarskih
ureda, šumskih uprava i šumarskim oblastira dodieljenih šumarskih računovodstva,
naime izdavanje normalnih propisa i službenih naputaka, nadalje imenovanja,
premještaji, umirovljenja^ nagrade, pođpore i discipUnarni predmeti.
2. Patrouatski poslovi erarskih šuma.
3: Uporaba šuma t. j . vrhovna odluka u pogledu proizvodnje drva, ugljena,
rezane robe i ostalih šumskih proizvoda, kao i utanačenje nadnica4.
Poslovi unovčenja šumskih proizvoda, drvnih frabrikata i ostalih
materijalija, naročito ustanovljenje ciena šumskih proizvoda i tečaj postupka
kod prodajah u veliko i malo; sastavljanje nacrta odnosno preizpitanje i odobrenje
kupoprodajnih ugovora; odredbo u pogledu unovčenja, k šumam spadajućih
objekta zakupa, šumskih medjutomnih i nuzužitaka; šumarska industrija.
5. Poslovi upravnih i pj-ometnih gradnja; ođluči\´anja u predmetu gradnje
i uzdržavanja prometila po kopnu i po vođi, izuzam tekničke nadpregledbe gradjeviiih
nacrta i proračuna; konačno obračunavanje gradjevnih računa; davanje
u zakup erarskih gradjevina i koutrahiranje odnosnih najamnih ugovora.
6. Erarska šumarska umirovljenja, provizije, milostinje kao i poslovi´tičući
se šumskih radnika i radničkih zadruga.
7. Razprave odnoseće se na šumska tržišta tu~ i inozemstva.
8. Rukovodstvo novčanih poslova erarskih sama u Ugarskoj, Hrvatskoj i
Slavoniji, utanačivanje proračuna, poslovi zaračunavanja i poslovi blagajnički
uz sudjelovanje ovom odsjeku dodieljenoga centralnoga šumarskoga računovodstva.
.
9. Poslovi odnoseći se na šumarsku akademiju u Štavnici, uz sve })Oslove
odnoseće se na stipendija istoga zavoda.