DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1886 str. 1     <-- 1 -->        PDF

f^ )´ m$)


mmmšmm^ Iiit


Br. 6. u ZAGREBU, 1. lipnja 1886. God, X,


K pitanju pomladjivanja posavskih hrastika.


IL ^


Odgovor J. Kozarca na ocjenu „zašto fraxinus excelsior strašilo" neimenovanoga
pisca.


Habent sua tata libeli! — Do6iin mi se s nekih strana prigovaralo, da
sam u gore navedenoj razpravici i preveć uzeo jasen n zaštitu, oborio se neimenovani
g, kiitičar na me, da umalovažujera tu vrst drvlja, te bi ju po njegovu
innienju — kao drvo budućnosti — morao više preporučivati , nego li
istu hrastovinn. Već samo to razno gledište, s kojega srao nas dva shvatili
preduzetu si zadaću, imalo je naravnu posljedicu, da smo došli do posve raznih
rezultata.


Ja sam rečenu razpravicu napisao na temelju pitanja, koje si je postavilo
hrv.-slav. šumarsko družtvo za lanjsku novogradišku skupštinu, glaseće:
„Koji su uzroci, da, posavske zabrane postale naravski m pomladjivanjem
mjesto hrastika većim dielom jasenovina i briestovina zaprema i koje bi mjere
proti tomu poprimiti valjalo?" - TJ samom tom pitanju izražena je već pogibelj,
koja je zaprietila hrastikom od jasenovine, — đočim g. kritičar tu pogibelj a
priori niječe, došav tako sa samim thematoni u oprieku, ne priznajući mu nuždnosti
i valjanosti.


Da cienjenim čitateljem olakšam razvoj moje razprave i ocjene g. kritičara,
navesti ću najprije u kratko moje i njegove nazore u tom predmetu, što
je tim nažđnije, jer je g. kritičar neke moje navode posve krivo tuma(Mo i
prikazao.


Ja sam označio i porazdielio posavske šume, po sađanjem njihovom stanju,
u četiri skupa:
L Srezovi sa čistim hrastikom, u kojih ostale vrsti drvlja nepre-i
koračuju IO"/«; te sam srezove, buđuć da se nalaze na pretežn o suho m


´^ ´Referadu toga tbemata bio je prvobitno preuzeo g. ravnatelj Darst, a on b
U2 svoju mnogogodišnju praksu i bio najkompetentnijim sudcem n toj stvari. — Pisac.
16