DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1886 str. 44     <-- 44 -->        PDF

188 —


Od ove svote nadalje dolazi:
za trošak za 720 rubnih- težaka iznos od 675 for. 22 iič.


za
nagradu šum. vježbenikom „ „ 150 „ --„
Ukupno 825 „ 22 „
Odpada dakle po kilometar: a) na radnike 6 for, 68 n.
b) ,j mjernike 1 „ 48 ,,
Odnosno 1 kimtr. omedjašenja stoji 8 for. 16 ng. Svakako trošak vrlo neznatan
li razmierju prema inim sličnim izdatkom. , A, H.i
StaBJe mirovinske zaklade cinovnietva imovnih obćina. Glasom računskoga
pregleda računarskoga ureda kr, zeni. vlade od 12. sieČnja 1886, iznašaše stanje miro


vinske zaklade za činovnike imovnih obćina za g, 1885.
Primitak : ^"
gotOVU.
^O^´/o ps--inos imovnih obćina od plaća činovnika 5180 fr. — nč.
Prinos činovnika jednom trećinom povišene place , 1484 fr. 36 nč.
Kamate od uloženih aktivnih glavnica .... . 1247 fr. 79 nč.
Skupa 7912 fr. 15 nč.
K tomu početni blagajnički ostatak 71 fr. 9 nČ.
Sveukupno 7983 fr. 23 nč.
Izdatak :
Uložene aktivne glavnice. . > , . . . . * . . . 7805 fr. 26 nč.


Povratak prepkeenih prinosa . . . . -. . . . . 8 fr. 26 nč.
Skupa 7813 frr52"´^ .
K tomu konačni blagajnički ostatak 169 fr. 82 nČ.
Sveukupno 7983 fr. 24 nč.
^ . , ^. U vriednostnih papirih.


r ri mi t a k ;
,


.. . 21.850 fr. ~ nč.


Početni blagajnički ostatak .
.


. . 16.200 fr. — nč.


Tečajem g. 1885. nabavljeni vriednostni papiri


Skupa 38.050 fr. — nč.


Izdatak:
Tečajem godine izdani vriednostni papiri. . . . . . 7050 fr. — nč.
Ostaje koncem godine 1885.:


a) u državnih obveznicah sreberne rente . .. . . . 10.500 fi*. — nč„
b) u državnih obveznicah papirne rente -, . . ., : 16.750 fr. — nč.
c) u hrvat.-slavon. zemalj. razteretnicah ... . . . 3750 fr. — nč.


Skupa 31.000 fr. — nč.
Stanje mirovinske zaklade sKižbenika imovne obeine križevačke« Stanje
te mirovinske zaklade bijaše koncem g. 1885,
JL. Prihod.
Prinos imovne obćine jedanput za uviek 2350 fr. — nč.
j, „ „ za god. 1885. 50 fr. — nč.
„ osoblja tečajem godine 1885, 605 fr. nč.

Dar g. Polaka, trgovca iz Daruvara 50 fr. —. nč.
Globe unigle tečajem g. 1885, 47 fr. 50 nč.
Kamate od danih zajmova . 240 fr. 40 nč.


Skupa 3342 fr. 90 nč.


i?. R a 7, h o d :


Uzajmljeno na nekretnine uz ukujižbu na prvo mjesto 3330 fr. nč.


Blagajnički ostatak u gotovom koncem g. 1885. . 12 fr. 90 nč.


Hkupa 3342 fr, 80 nč.