DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1886 str. 40     <-- 40 -->        PDF

. — 184 —


Lovstvo,
Pošast šljiika u Hrvatskoj. Pod naslovom: „Schnepfenepidemie in Kroatieu^´
čitamo u listu „Waidmann" sliedeču viest iz Zagreba: Ovdje n Hrvatskoj, gdje je uz
otok Rligen bezuvjetno najbolji lov na šljuke — na čitavom kontinentu, drže lovei, a
uobee vještaci, da medju šljukama njeka pošasti (jedna vrst trakavice) zavladala.
Bolest da silno tamani tu perad ~ od koje se prokle jeseni mnoge našle skapane.
Uzrok pošasti međjutim još nije za stalno poznat. Nadamo s e u tom pr od m e tu
jos i dalnj ih viest ib od naših prijatelja.
Izkaz lovine vlastelinstva „Kutjevo" za god. 1885. U lovištib vlastelinstva
„Kutjevo" ubijeno bi od 171.—3 L/XIL 1885. od koristne divljači: 7 srna, 25 zečeva,
18 prepelica. 11 šljuka, 24 trčaka, te 2 bekasine — ukupno dakle 87 komada; od
škodljive pako zvjeradi: 4 kiirjaka, 5 divljih mačaka, 81 lisica, 20 jazavca i 4 kune,
zatim 9 tvoraca. 16 lasica, te 222 komada, sto jastrebova, orlova, svraka te manje
štetnih ptiea, ukupno dakle 361 komad — izdana bi na to nagrada, što lugarom sto
nadlugarom — u svoti od 767°90 for. j ^ 1^1
Kutjevo, 24. veljače 1886.
Opažanja o selitbi ptica. II okolici grada Križevca viđjena m dne 18, velj.


0. g. manja jata patka gljuvara (Anas Bosehas), jato od 12 kom. vivaka (Vanellus
cristatus), i prva dva goluba dupljaša (CoJumba oenas). Dne 23. veljače viđjeno je
jato divljih gusaka (Anser cinereus) njih 16 komada, koje se po tamošnjih jnočvarnih
livada zadržavahu tjedan dana. Istoga je dana vidjeno prvo jato škvoraca, a lovci
ubise i nekoliko rltskih šljuka (Scoiopax gallinago), koje su ovdje radi pomanjkanja
povečih bara i močvara, isto tako riedke i prolazne ptice kao što i patke. Dne 17. ož.
opažen je na zavodskom zemljištu prvi futač ili pupavae (Upupa Epops), Za ovogodišnje
studeno vrieme svakako rani došljak. Istoga dana vidjena su poveća jata goluba grlaša
(Columba paUimbus)^ koji zime radi ove godine takodjer znatno z^akasniše. Visoko u
zraku proletlše nad gradom silna jata divljih gusaka istoga dana, i to put sjevera.
Dne 20. ožujka ustrieljena je prva šumska šljuka (Scolopax rusticola) u Spivanečkom
lugu, ove g-odine dakle veoma kasno, i to radi neobične u nas zime i smrzelji čitave
prve polovine mjeseca ožujka. Poljska ševa navještajuči proljeće zapjevala nam prvi
puta dne 20. ožujka, toga mirnoga i toploga dana, dižući se pod vedro nebo. Dne
21. ožujka vidjena je u gradu prva lasta. V. K.
Knjižtvo.
Zbirka najvažnijih šumarskih zakona i naredaba, kao i zakona i naredaba


o lovstvu, valjanih za Hrvatsku i Slavoniju. Potriebu izdanja takove priručne
zbirke sigurno je već ne samo premnogi šumar, no isto tako i odvjetnik, politički činovnik,
vlastelin i t. d. Često puta osjetio, te baš s toga mislimo ugoditi našim čitateljem,
javimo li jim, da je poznata zagrebačka knjižara ^Kugli i Deutsch" odlučila
n nakladi izdati takovu zbirku, đočim je uredjenje iste preuzeo kr. žup. nadšumar g.
F. KesterČanek . Biti će to prilično omasno djelo, od kojih 15 i više štampanih
araka, koje će sigurno izpuniti znamenitu prazninu u našoj šumarskoj
literaturi, kao što se je s druge strane i opet nadati, da će svi interesovani krugovi,
naum poduzetnikah, ne samo radostno pozdraviti no i primjereno poduprieti.
Die Forste der in Verwaltung der k. k. Aekerbauministeriums stehenden
Staats- und Fondsguter. Im Auftrage Beiner Excollenz des Herrn k. k. Ackerbauministers
Julius Graf von Falkenbajn, dargestellt vom k. k. Forstrath Kar l Schindler ,
Herausgegeben vom k. k. Ackerbauministenum, 1. Theil, mit einem Atlas, enthaltend
41 Karten.


Djelo ovo, koje je tiskano godine 1885. u nakladi c. kr. dvorske i državne
tiskare u Beču, predočuje nam u pravoj svojoj slici obširno sadanje stanje austr, državnih i