DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1886 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 183 —
novično to pitanje u tetSaj staviti, te odaslaše nedavna novu predstavku, nu ovaj put
drugim pravcem^ umoliv možni sjudicat francezkih trgovaca s drvi^ da se za stvar
gauzme. Tu velezanimivu predstavku podpisaše GO trgovaca i to prvih hrvatskik i
francezkili tvrdka obitavajucih a Hrvatskoj. Do ove izjave bilježimo i druga proizišavšu
u Francezkoj samoj i to od strane trgovačke komore u Keimsu, koja se je
takodjer obratila na francezkoga ministra trgovine predstavkom zagovarajućom ustrojenje
francezkoga konzulata u Zagrebu. Pi*edstavku ta donaŠa in estenso „L´ independant
Bemois" od 10. pvosinca 1885, a ona sadržaje slične podatke koje i gore spomenuta
predstavka, koju ^^Obrtnik´^ tek nedavno u cielosti saobćio. — Vele da imade nade,
da bi se ta želja naših trgovaca sada u istina oživotvoriti mogla.


Promet s dužioami. Tečajem mjeseca siecnja o. g. dovezeno je u Trst ukupno


696.050 komada dužica, i to za trgovačku knin: J. B. M. Gairard 491.180 komada
— za G. M. De Amiclsa 112.527 komada — za S. A. Megaria 60.746 komada —
Za Ch. Gaffinela 17.897 komada — za C Bergera 6500 komada — za CTIOV. Pagana
3600 komada, a za Th. Schadeloeka 3600 komadaTečajem
istoga mjeseca se izvezJo: iz Trst a 8S8.´26d komada dužicaj od kojih
je odpremljeno u Francezku 523.253 komada, iz Rieke pako ukupno 2,587.366
komadaj od kojih na Francezku ide 2,563.366 komada, i to bi odvežeuo u Cette


915.525
komada, u Borđeaux. 1,416.241 komada, a u Marselj 754.847 komada.
Koncem veljače prodano je u Sisku oko 450.000 komada t. z. burguudskih dužica.
Promet s drvi na Rieci g. 1885. iznašao je: dužica 48,051.464 komada, rezane
gradje (Plachholzer) 3,872.172 komada, dasaka 173.860 komada, letava 441,221
kom, željezničkih podvlaka 449.878 komada — praznih bačva 276.560 komada.
Promet šumskih proizvoda u Ogulinu g. 1885. Kako nam g. F. Eade y
javlja, prevezeno je tečajem g. 1885. kroz tovarište na kolodvoru u Ogulinu, glasom
odnosnoga drvoprovoznoga zapisnika, sliedeča količina drva, i to: bukovih dužica ukupno
2,141.930 komada, bukovih piljenica 617.348 komada, jelovih piljenJca 40.145
komada, jelovih bordonala 1622 komada, jelovih letva 5190 komada, jelovih Šindra


884.000 komada — raznih trupaca (kusa) 938 komada, javorovih cjepanica (za gusle)
816 komada, bukovih vratila (šubia) 174 kotura, i 976 kotura lieskovib obruča (kotur
po 80 komada).
Naredbe \ zakoni.


Naredba glede pom.ladjivanja vlastelinskih šuma. Visoka kr. zem. vlada,
odjel za unutarnje poslove, izdao je dne 18. veljače 1886. pod br. 7627 na sve kr.
podžupanije sliedeću naredbu: Po §. 3. Sum. zakona dužni su svi vlastnici šuma
novoizsječene šumske dielove u roku od 5 godina iznovice opet pošumiti, a od
starijih čistina svake godine toliki dio drvljem naploditJ, koliko zavedena obhodnja
godinah obuhvaća.


Pošto je kralj, ova zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove, iz više slučajeva
do osvjedočenja došla, da se vlastnici šuma tih zakonskih ustanova žalibože većom
stranom nedrže, a kot. šumari i žup. nadšumari, da u tom pogledu svoju dužnost
nevrše, jer da neprijavJjuju prekršitelje u govoru stojećih zakonskih propisa: upućuje
se kr. podžupanija, da kotar, šumare i žup. nadšumare ozbiljno opomene i pozove, da
oštro paze, kako se sumarni njihova područja postupa i gospodari, ter da sve one
slučaje, gdje je naplodjenje izsjeČenih šumskih dielovah u propisanom roku proptxšteno,
odmah dalnjega uredovanja radi prijave kr. podžupauiji. Za svaku u tom pogledu
propuštenu prijavu ostaje dotični kot. Šumar i žup. nadšumar strogo odgovoran, te će
se proti njim radi nemarnoga vršenja službenih dužnostih svom strogošću zakona postupati.