DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 9     <-- 9 -->        PDF

103 —


drvnih gromada i vriednosti.


Mcdjutomni užitci
Postotak prirasta
prihod jedrog drva po hektar prihod vriednosti ukupnog prihoda


na drvu
gorivo


hroj prihod
gradja
vriednote vriednote


I. r. II. r. b.
,J3 2


postotc i vrieđnost u mctr. postotak


II. stojbinske vrstnoće.^)
30


31—
41—
51 —
(il—
TISI-
91—
40
50
60
70
80
90
100
110
120
10
20
25
25
25
20
15


— — —
— —

— —
5
16
25
85
45

100
100
95
85
75
(55
55

0-60
0-60
0-68
0-85
1-03
1-20
1-3G
6
12
17
21
26
24
20
1-2
6-7
4
2-5
1-7
1-1
0-8
0-6
0-6
0-1
1-3
1-7
1-6
1
0-9
0-8
0-6
II. stojbinske vrstnoće.´)
30
31— 40
41— .50
51— (!0
(51— 70
71— 80
81— 90
91-100
104-110
110-120
10
20
25
30
30
30
25
20

5
15
25
30
35
40
45

16
20
20
20
20
20
20

100
80
65
00
50
45
40
35
0-40
0-61
0-83
1-02
1-14
1-24
1-36
1-49
4
12
21
31
34
37
34
30
7-2
4-6
3-4
2-6
2
1-4
1
0-4
0-5
11
2
1-5
1-4
1-3
1-1
0-7
0-7
0-4
II. stojbinske vrstnoće.*)
30
31—40
41—50
51—60
Gl-7 0
10
20
25
30
30
5
15
25
30
4
15
20
20
20
100
80
66
56
50
0-40
0-61
0-84
1-02
1-14
4
12
21
31
34
5-7
3-6
2-8
1-8
1-3
2-2
2-2
2-2
1-7
1-4


50. godini l,5´´/o II. razreda, 86% III. razreda, u 60. godini 15°/o I. razreda, 20Vo II. razreda,
657n III. razreda, u 70 godini 30% I. razreda, 26% II. razreda, 4.^,´Vo III. razreda, u 80. godini
40% I. razreda, 35"/o II. razreda, 25´´´´o III. razreda, u 90. godini 50% I. razreda, 30%
II. razreda, 20% III. razreda. 6) Nuzužitci: u 50. godini 5% I. razreda, 95% II. razreda,
u 51.-60. godine 10% I. razreda, 90% II. razreda; u 61.-70. godine 20"/o I. razreda, 80%
II. razreda, u 71.—80. godine 2VVo I. razreda, 75% II razreda, u 81.—90. godine 36% I.
razreda, (iS^/o III. razreda, u 91.—100. godine 46% I. razreda, 55% II. razreda. — Kitjevina
t. j . sva debljevina i granjevina izpod 7 cm, u promjeru, neunovčiva je izuzam kolja. Dimenzije
gradje debljevinc kod četinjača: I. razreda oblikovine i gradjevno drvo
od 31 — 60 cm. popriečnog promjera, II. razreda od 21—-30 cm. popriečnog promjera, III. razreda
sa 20 cm. popriečnog promjei;a.
^) Cinbenici vriednote jesu: Cisti prihod po jedri metar: a) Glavni užitci: gradja


I. razreda 510 for , II. razreda 4´40 for., III. razreda 3 for. — Gorivo I razreda 160 for.,
II razreda r20 for — h) Nuzužitci: gradja, I. razreda2´80 for., II. razreda 2´20 for. — Gorivo
I razreda l´-O for., II. razreda 40 novč. — Eazmjerje razvrstbina gradje: a)
Glavni užitci u 40, godini 5 post. II razreda, 95 post. III. razreda, u 50. godini 20 post. II.
razreda, 80 post. Ili. razreda, u 60. godini 15 post. 1. razreda, 25 post. II. razreda, 60 poit.