DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 8     <-- 8 -->        PDF

102


I. Skrižaljka prihoda mjestnih
G 1 a


prihod jedrog drva po hektar´) prihod vrieđnote


razmerje o i>


prirast


sje-ražvrstbina M O


cž OJ C! ´3 ´^


gradja


čivni .L; -a


^ -´"I


vre- po-VQ´S


prihod I. r. II. r.
CG o a,


meni priečni


o ^ u jedrih metrib postotci u metrih vriednoto a^
Visoka bukova sastojina
30 3-5 25 O´S — — 100 2 50 1-7


5 10-5 0-2


40 7-5 75 1-9 — 5 95 205 154 39


7 6-6 0-2


50 11 145 29 10 90 210 306 6-1


7 4 rl


60 14 215 3-6 5 20 75 2-36 507 8-4


6-5 2-7 1-4


70 16 280 4 15 25 60 274 768 10-9


6-5 1-8 1-4


80 17-5 335 4-2 25 30 45 3-16 1060 13-3


4-5 1-3 09


90 18-5 380 4-2 30 85 35 3-44 1808 14-5


4 1 0-8


100 19 420 4-2 36 40 25 3-74 1570 15-7


35 0-8 o-c


110 19-5 455 41 40 40 20 3-98 1809 16-4


3 0-6


120 20 485 4 45 40 15 4-20 2037 17 0-6
Vise La jelova sastojina
30 5-5 65 1-8 — 15 85 1-46 80 2-7


6 7-3 0-9


40 9 115 2-9 6 30 65 1-60 184 4-6


8 5-3 1-8


50 12 195 3-9 20 40 40 1-91 872 7-5


8-5 3-6


60 14-5 280 4-6 30 40 30 2-17 606 10-1


8-6 2-7 1-3


70 17 366 5-2 40 35 25 2 46 898 12-8


8-5 2-1 1-3


80 19 450 5-6 50 30 20 2-80 1258 15-7


7-5 1-5 1


90 21 525 5-8 60 20 20 3 07 1612 17-9


6 1-1 0-6


100 22-5 585 5-9 65 20 15 3-27 1911 19-1


4-5 0-7 0-5


110 23-5 630 5-7 70 20 10 3-45 2176 19-8


3 0-5 0-4


120 24 660 5-5 75 15 10 3-60 2374 19-8


Visoka ariševa sastojina
30 9 95 3-2 15 85 1-26 120 4


7 5-5 2-3


40 14 165 4-1 15 25 60 1-58 261 6-6


7-5 3-8 2-2


50 18 240 4-8 30 35 85 1-96 471 9-4


8 29 2-2


60 ´zO-6 320 6-3 46 80 26 243 777 12-9


7 2 1-6


70 22 390 5-6 55 25 20 2-86 1110 15-9


6 1-4 1-4


´) Kod izkaza drvnih gromada, označeno su samo u istinu unovčive gromađe, u koliko
se od istih jur na ime izrađbenih troškova, gubitka na kori itđ. 20% iznosa odbilo


^) Od činbenika vrieđnosti, uzeti su sliededi u račun: Cisti prihod po jedri
metar. Glavni užitci — Gradja I. razreda 6-30 fr., II. razreda 610 fr. — Gorivo I. razreda
3 for.,II. razreda 2 for. — Nuzužitci: Gorivo I. razreda 2´30 for., II. razreda 60 nvč. —
Razmjerje za gradju sposobnoga drva: U 00. godini 5% I. razreda, 95% II. razreda,
u 70. godini 15 Vo I. razreda, 86% II, razreda, u 80. godini 30% I. razreda, 70% II. razreda,
u 90. godini 45Vo I. razreda. 65Vo II. razreda, u 100. godini 60% I. razreda, 40% II. razreda,


110. godini 70Vo I. razreda, 30% II. razreda, u 120. godini 75% I. razreda, 257o II. razreda.
— Dimenzije gradjevnoga drva: I. razreda oblikovina sa preko 80 cm. u promjeru,
II. razreda oblikovina sa manje od 30 cm. u promjeru. — Kitjcvina t. j . sva debljevina i
granjevina izpod 7 cm. u promjeru, neunovčiva je izim kolja.
*) U obzir dolazeći činbenici vrieđnosti jesu: Cisti prihod po jedri metar: a)
Glavni užitci; gradja I. razreda 4´50 for., II. razreda 4 for., III. razreda 8 fr. — Gorivo drvo


I. razreda 180 for., II. razreda 1"40 for, — &) Nuzužitci: Gradja I. razreda 2 80 for., II.
razreda 2-20 for. — Gorivo I. razreda 1´20 for.. II. razreda 40 novč. — Razmjerje razvrstbina
gradja: a) Glavni užitci: u 40. godini 5% II. razreda, 957o HI. razredi, u