DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 101 izvadjati
od one visoke dobitue mjere običajne u poljoprivrednoj obrti, ma sve
da se zato ipali neizključuje u obće mogućnost uporabe iste u tu svrhu.


Uočimo li pako spomenuto, to dolazimo do zaključka, da usljed nesjegurne
i promjenljive vriednosti novca, kao i pogledom na promjenljivost vriednostih
poljoprivrednih i šumarskih proizvoda, nismo kadri ni približno ustanoviti
one činbenike, koje potrebujemo, za moći ustanoviti pravu dobitnu mjeru.


To su razlozi, da se nije mogla do sada ustanoviti nikoja stalna i obće
valjana dobitna mjera, a napose se u našoj monarkiji takova ni u buduće neće tako
lasno ustanoviti moći, u koliko bo u nas vladaju prevelike raznoličnosti šumarskih
odnošaja, ma sve da je s druge strane i opet to pitanje baš kod nas
velevažno, pogledom na znatne i vriedne privatne šumske posjede.


Neimajući pako nikojih pravila i sredstava, polag kojih bismo mogli
utanačiti dobitnu mjeru, za u šumah se nahodeće zemljištne i gospodarske
glavnice, moramo u obće u šumarstvu odustati od utanačivanja stalnih dobitnih
mjera, a preostaje nam jedino, da nastojimo, shčnim načinom, kao što je
to uobičajno u običnom trgovačkom životu, gospodareć — u obće u svih granah
našega šumarskoga gospodarstva — polučiti koliko moguće veće ukamaćenje
zemljištne kao i gospodarske glavnice naših šuma.


Obzirom na to potrebno nam je ipak znati, kojim načinom uzgoja
nam je rečeni cilj polučiti, a k tomu i opet moramo prije svega ustanoviti,
(temeljitim i točnim iztraživanjem stojbinskih i uporabnih odnošaja naših šuma),
onaj način uzgoja i obhodnju, kojimi ćemo moći s osobitim obzirom na poboljšanje
stojbinske vrstnoće tla pospješiti proizvodnju, u buduće najcienijih vrsti
i razvrstbina drveća, za da tako onda i m.aksimalnu dobit u šumarstvu uloženih
glavnica polučimo.


Prispodobom izkaza polučenih rezultata takovih iztraživanja, koja se prije
svega imadu oduašati na sastavljanje mjestiiih skrižaljka drvnih gromada, i ustanovljivanja
mjestnih prihodnili vriednostih tla, za raznolike vrsti uzgoja, moći ćemo
onda potrajnu uharnost pojedinih načina uzgoja, a time bar pribhžno ustanoviti i
onu dobitnu mjeru, kojom smo kadri za budućeg uredjenja gospodarstva —
polučiti onu prihodnu vriednost šumskoga tla, koja će biti u razmjerju sa vriednošću
inih težatbeuih zemljišta.


Dainjeg razjašnenja radi, priobćujemo sUedeći izkaz, koji nam na temelju
točnih iztraživanja uredjajnih razreda oveće šumske površine, u obliku skrižaljke
predočuje, zadobljene drvne gromade, vriednosti i prihode, stanovite
njeke šume — drugoga razreda stojbinske vrstnoće.