DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 144 —


do g. 1870. kad no je stalno ostavio Hrvatsku — službujud najprije u Štajerskoj i
Kranjskoj — gdje je g. 1874. utemeljio kranjsko-primorsko šumarsko đružtvo — dok
nebuđe g. 1878. pozvan u ministarstvo poljoprivrede u Beč — gdje još i sada službuje
u svojstvu tehničkoga izvjestitelja za radnje oko uredjenja bujica i pošumljivanja
krša. Siilzer spada međju najodličnije austrijske šumare.


Beriva činovniotva državne šumarske uprave. Grof Ljudevit Tisza, predsjednik
magjarskoga šumarskoga družtva, upozorio je dne 3. veljače u ugarskom saboru
na porazmjerno lošu dotaciju drž. šumarskoga osoblja u prispodobi sa inimi kategorijami
državnoga fiinovničtva, zahticvajuć čim skorije dokinuće nepravednoga tog stanja.


Natječaji i osobne viesti.
Natječaji. Kod kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih imađu se popuniti
sliedeća izpražnjena mjesta, i to:
2 mjesta šumarskih vježbenika sa 480 for. godišnje plaće.
2 mjesta šumarskih vježbenika sa 360 for. godišnje plaće.
24 srezka lugarska mjesta sa godišnjom plaćom od 200 for., stanarinom od 40
for., 24 met. ogrievnih drva, 3 jutra zemlje i 2 for. pisarničkoga paušala.
Molbe valjalo je putem nadležnih oblastih upraviti na rečeni ured do 20. velj. t. g.
Kr. podžupani ja pakračka, razpisala je natječaj za mjesto kot. šumara
sa sjedištem u Pakracu, natječaj do 15. ožujka t. g. Plaća 600 for., putni paušal
200 for. i 20"/^ globa i naknada za šumske štete.
Kod otočke imovne obćine izpražnjeno je mjesto kotarskoga šumara sa
sjedištem u Korenici. Plaća 600 for., stan u naravi, 21 met. gorivoga drva i 350 for.
paušala za konje. Molbe do 20. ožujka šumsko-gospođarskom uredu u Otočac.
Kod kr. podžupanije varaždinske, ima se popuniti mjesto žup. nadnadšumara.
Place 1000 for., 200 for. stanbine. Molbe podnieti do 30. ožujka.
ITmrli. Dne 4. siečnja t. g. umro je naš sučlan kr. kontrolni nadlugar Pa ne
Bosanac u Pitomači.
Dne 19. siečnja t. g. pako umre u Novoj Gradiški u 76. godini dobe svoje, otac
nadšumara gradiške imovne obćine g, A. Herzla, umirovljeni vlastelinsk i šumarni k
grofa Buquoia g. Josip Herzl. — Slava im i pokoj duši!
Premještaji i imenovanja. G. Josip Ribič ka, vlastel. šumar gospoštije kneza
Thurn-Taxisa do sada u Lokvah, premješten je u Cesku. — G. Dušan Ilijić kot.
šumar, imenovan je stalnim šumskim procjeniteljem otočke imovne obćine. — G. SI.
Slapničar , kot. šumar u Čazmi, izabran je šum. procjeniteljem križevačke imovne
obćine. — G. Mila n Žibrat , svršeni šumar, imenovan je obćinskim šumarom u
Obrovcu u Dalmaciji. — G. Franj o Živnustka , vlast, šumar u Ugarskoj, imenovan
šumarom vlast. Kerestinec. — G. Mark o Blaženić , lugar brodske imovne obćine
do sada u Varošu, premješten je u Crnu. — Beli zar Šuflaj do sada vlast, šumar u
Ugarskoj, imenovan je podšumarom imovne obćine u Novom Sisku.


Dopisnica uredničtva.


G. T. B. u B. — J. Š. u O. — V. B. u G. — I. A. u S. — M. P. u M.
— I. S. u R. — S. M. u D. — M. R. u K. — P. K. u H. — T. B. u K. —
J. K. u V. — G. P. u P. — G. K. u V. — Š. P. u 0. — Na poslanih viestih
srdačna hvala, preporučamo se i nadalje.
G. E. T. u K. — I. Č. u V. Vaše dopisnice predali smo g. tajniku družtva,
na koga valja upravljati reklamacije glede lista, kao i prijave za pristup đružtvu!
P. n g. suradnike lista, koji nam obećane ili naručene članke
za list joS duguju, molimo u interesu stvari, da nam takove čim prije
dostave.
Uređničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.