DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 99 —


Poznato je bo, da se u nas ža iste crnogoricne šume, koje vrlo povoljno
leže, u pogledu prometa, samo iznimice dobitna mjera od S^/^, a kod listačah
šuma od 27270 uračunavati može.


Vidimo nadalje, da i sam dr. Judeich zahtieva, da se dobitna mjera u
šumarstvu manjom ustanoviti imade, od inake u dotičnoj zemlji uobičajne dobitne
mjere, opravdajući taj svoj zahtjev time, što tvrdi, da se u zemlji uobifiajna
dobitna mjera, samo popriečnom veličinom iste smatrati imade, nipošto
pako minimalnom dobitnom mjerom. Na istom temelju nadalje Judeich zahtieva,
da se baš ta minimalna dobitna mjera — imade kod obračunavanja ukamaćivanja
zemljištnih glavnica, a naročito onih šumskoga gospodarstva, uporabljivati, i to
iz sliedećih razloga:


1. obzirom na veliku sjegurnost uložene glavnice i udobnost, koju šuma
posjedniku pruža;
2. što kod šumarstva moramo računati unapried za veća razdobja, što
kulture sve to veće a po tom vriednije bivaju, a time i same glavnice rastu,
tako da dosljedno tomu i opet možemo isto tako i dobitnu mjeru umanjivati;
.3. što po narodno-gospodarstvenih načelih — vriednost poljskih proizvoda
raste tekom gospodarstvenoga razvitka, dočim istodobno i opet padaju ciene
radnjom i glavnicom proizvedenih dobara, i napokon;


4. što šuma narodnom gospodarstvu donaša i takovih koristi, koji se neizrazuju
brojevno i neposredno.
Nadalje veli Judeich, da se, pogledom na spomenuto, država kod gospodarenja
svojimi šumami, može zadovoljiti i manjom dobitnom mjerom, nego
ini šumoposjednici.


Obzirom na u nas vladajuće okolnosti, imadu netom spomenuti razlozi
(navedeni u prilog manje šumarske dobitne mjere — od one, koja je običajna u
zemlji), ne samo istu, nego donjekle i veću vriednost, u koliko se bo u nas
usljed nesjegurnih i veoma promjenljivih političkih, kao i dosta žalostnih državnofinancijalnih
okolnostih, vriednosti glavnica često mienjaju, tako da od te miene
ni isti privatni papiri izuzeti nisu.


Nedvojbeno je nadalje, da u Austro-Ungariji zemljištni posjed pruža najveću
sjegurnost kod ulaganja većih glavnica, što nam medju ostalim takodjer
dokazuje već i okolnost, da naši prvi glavničari, vazda vole svoju imovinu —
dobavljanjem zemljištnoga posjeda osjegurati, sastojao se taj iz gospodarskih
ili šumarskih zemljišta, zadovoljujući se pri tom, da im uložena glavnica ma
i samo 37" kamate odplaćuje. Zemljištni jim bo posjed donaša uz sve to i
druge udobnosti i vriednosti, ma bile ove baš i samo umišljene, koji se neizrazuju
u brojevih godišnjega prihoda.


Napokon valja još i to u obzir uzeti, da je uporaba uobičajne dobitne
mjere u zemlji, u šumarstvu već i s toga neshodna, što samo uzajmljivanje
glavnica uz zemljištnu hipoteku, nemože dati istu sjegurnost, kao što sama
zemljišta — odnosno njihov posjed. U koliko pako šumski posjed, bar u pravilu,
i kod nas veće jamstvo daje, nego li u tudje ruke položena glavnica, to se