DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 142 —


Šumsko-redarstvene viesti.


K statistiki šumskih prekršaja kr. podžupanije zagrebačke u g. 1885.


Nadovezujuć na ono što smo u predmetu šumskih prekršaja u području kr. podžupanije
zagrebačke, na strani 88. p. g. spomenuli, dajemo u slieđedem statistički izkaz istih
za god. 1885. I ovaj nam izkaz pokazuje, da se prijave doduše dosta savjestnoredovito razpravljaju — nu tim manje, da se odnosne odsudjene odštete, kao što drugud


— tako i ovdje — utjeruju.
OJ :3


o Ostalo ne-* >M ca


a
i


1 utjeranih I TS a 1"1ca 1


>CQ odšteta od O O ^] 00


.*
.*
OJ . <3> 1"C god. u fr. PJ pOJ co


i
i
OJ


o


tS


I
73 i J3 ._ co i 1
01 i o i i


O
o iS rt


TS


00 ´3 .
B


B 00 o ´3 5 C3


ta ´^ P! ´3


o


co po co 2Cm <»CO 3 »CO
OJ
N


i. ^´
ft
« .*N 5°
*s


00 *3


oo


se
0.) TS 0


*»H O >


.S 1o
1 ´U IO co g-8)
i
s
u


e
00 CO co 00 PH o* p"«
co 00
o
00 co JU _ ´^ St o


I!1^ 1^ T—1 - li Pu,
1° ©


D
cq


1


O


p


3 Cl 03 in (to O


IN


co o
1—* ^. os ´ co S
SS o o1 IM co 00


CO 00 CM CM
co T—1


i i o
i 1


o ^-00
8
eo eo 04


i


Šumske štete križevaoke imovne obćine. Koncem godine 1884. iznašaše
aktivne tražbine imovne obćine na šumskih odšteta 51.840 for.; od toga je tečajem
godine 1885. unišlo ukupno 14.982 for. 54 nč.; nadalje bje utjerano na ime tekuće
dužnosti za g. 1885. ukupno 2409 for. 50 nč. Dakle tečajem g. 1885. sveukupno
utjerano 17.392 for. 4 nč. Koliko bje u g. 1886. prijavljeno i razpravljeno, a koliko
je i opet koncem iste godine ostalo nerazpravljeno, nije još konačno ustanovljeno, pošto
još sveudilj dolaze odnosni razpravni zapisnici.


U Belovaru, 26. siečnja 1886.
T. Bogoević.


Izkaz šumskih šteta II. banske imovne obćine za vrieme od godine 1883.
do konca g. 1885.


Od godine 1883. do konca g. 1885. prijavljeno je ukupno 14.545 slučajeva
šumskoga prekršaja iliti popriečno na godinu 4848 slučaja. Ukupna procjena šteta iznašaše
popriečno svake godine svotu od 14.018 for. 4 nč., dakle ukupno za rečeno
razdobje 42.054 for. 13 nč. Popriečna vriednost pojedine štete iznašaše 2 f. 83 n.,
najveća vriednost pako 444 for. 24. nč. — Kroz rečene tri godine utjerano je popriečno
šumskih odšteta u vrieđnosti od 6282 for. 38 nč. ili ukupno u tom razdobju
iznos od 18.847 for. 15 nč. Od postanka imovne obćine do konca godine 1885. ostalo
neutjeranih odšteta u ukupnom iznosu od 30.594 for. 71 nč. G. P.


Izkaz šumskih šteta u šumah ogulinske imovne obćine, za vrieme od
godine. 1883. do konca godine 1885.