DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 139 —


„Tropinsk i gaj " procienjenih na 580 for. 86 nov., fe 129 hrastova iz sume
Ilovski lug", procienjenih na 4392 fr. 56 nov. — ostali i opet neprodani,
dočim bje kod dražbe od 9. studena postignut za ostale šume sliededi uspjeh: Sječinu
„Žutica šumarak" sa 342 hrasta, procienjenih na 7505 fr. 27 nov. dostao je
trgovac M. Pollak ponudom od 8379 fr. — Sječinu „Žutica Ravne š" sa
200 hrastova, procienjenih na 3887 fr. 88 nov. dostao je trgovac J. Raić
ponudom od 4111 fr. — Sječinu „Starenice" sa 578 hrastova, procienjenih
na 13052 fr. 74 nov. dostao je M. Pollak ponudom od 13555 fr., a sjefiinu


„Bariea" sa 169 hrastova, procienjenih na 1422 fr. 72 nov. dostao je S.
Goldschmidt ponudom od 1700 fr.


Prigodom na dne 20. sieSnja, kod kr. podžupanije osiečke, obdržavane dražbene
prodaje od 200 komada hrastovih stabala, iz šume urb. imovne obcine
„Kapelna", procienjenih na 3171 fr. 72 nov. postignut bi sliedeći uspjeh:
stigle su ukupno četiri ponuda, i to ponude J. Schwarza iz Barcsa na 3111 fr.,
ponuda Petra Zimera iz Osieka na 3150 fr., ponuda I. Tota iz Osieka na 3400 fr.
i napokon ponuda dostaica Rafaela Engelmanna iz Osieka na 3880 fr.


Prigodom na dne 22. siečnja, obdržavane dražbe od ukupno 1202 hrastova
stabla iz šuma „Kablarovac i Lopađin" petrovaradinske imovne obdine, stigle su
ukupno tri ponude, i to ponuda Franje Gamiršeka glaseča na 5465 fr., ponuda E.
Bonhady-a na 5088 fr., te ponuda dostaica Hirschera i drugova iz Beča
na 6587 for.


Dne 24. veljače obdržavana bi u obćinskom uredu slatinskom đražbena prodaja
od 528 komada hrastova, iz Sume urbarjialne obdine Medince.


Dne 25. veljače obdržavana bi kod k r. nađšu mar sk o ga ureda u Vinko
vcih đražbena prodaja od ukupno 2381 hrastovih, 26 jasenovih, 98 briestovih i
39 inih stabala sa ukupno 8491 m* cjepke gradje, i 10944 m^ gorivoga drva, u
ukupnoj procjenbenoj vriednosti od 85308 fr. 30 nov.


Dne 24. velj ače obdržavana bi kod šums ko-gospodars t v enoga ureda
otočke imovne obćine đražbena prodaja od ukupno 2364 jelovih i 229 bukovih
stabala, sa ukupno 6341 m* trošnoga drva, u ukupnoj procjenbenoj vriednosti
od 16190 for. 18 nov.


Dne 27. veljače obdržavana bi kod kr. podžupanije osiečke đražbena prodaja
od 9845 komada hrastovih stabala, zajedno sa 8518 prostornih metara grabovih i
inih gorivih drva, iz šume urbarijalne imovne obćine Cepin. Uspje h ti h dražb a
nije nam saobćen do zaključka lista.


Dne 9. ožujka t. g. obdržavati e đražbena prodaja od 150 hrastova sposobnih za tehničku porabu, iz šume
Kljuke, urbarijalne imovne obćine Brkiševina, upravne obćine Bašić, procienjenih na
878 for. 10 nov.


Dne 15. ožujka obdržavati će se kod kr. podžupanije pakračke,
đražbena prodaja od 120 jesenovih i 59 hrastovih stabala, sa pašnjaka „Eažljevi"
urb. imovne obćine^ Končanica".


Naredbe i zakoni.


Okružnica proti okupaciji šumišta za gradilišta. Visoka kr. zemaljska
vlada izdala je dne 25. prosinca 1885. pod br. 52662. sliedeću okružnicu: „Pošto
je kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, doznala, da mnogi žitelji na zemljištu
imovnih obćinah kuće i ina zdanja građe, bez da za takove gradnje prema
ustanovam građjevnoga, reda za bivšu vojnu krajinu od god. 1871. izhođe propis;inu
dozvolu, i tim još više obodre, da šumska zemljišta okupiraju, odnosno krče, poziva
se kr. kotarski ured, da u svakomu slučaju, kada se prekršaj građjevnoga reda prijavi
po organih imovne oboine, najstrožje proti krivcu postupa, obzirom na kaznene ustanove
upitnoga reda, imenito, da se prigodom izdavanja gradjevnih dozvola vazda obzir