DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 129 —


Vinko pl. Pjerotić i mletačka šumarska učiona na otoku
Korčuli u Dalmaciji.


Kratki historieiii pabirei Simeona Pjerotića, knj. biigar. šumarskog inspektora.


Imao sam priliku čitati u „Centralblatt fiir das gesaminte Forstwesen",
kao i u našem uglednom i zaslužnom šibeničkom „Gospodarskom
poučniku" 0 ustrojenju šumareke škole na otoku Korčuli od strane mletačke
republike. — „Gospodarski poučnik" o tom utemeljenju šumarske učione
u sreu Dalmacije doslovce ovako piše (u broju 5., tečaj IV. 1885. god.):. „U
njekom dopisu iz Zadra, priobćenom u „Mtinchener allgem. Zeitung" br. 362.
od godine 1884., kojega je djelomice pretiskao „Centralblatt fiir das gesammte
Forstwesen" u svojem broju 2. od veljače t. g., dokazuje se na temelju njekih
podataka, crpljenib u arkivu dalmatinskoga namjestničtva, da Mletčići nisu radili
na zator naših šuma, niti da su ih oni sasjekli, kao što se to u obće vjeruje
i pripovjeda; već da su oni neprestano radili i nastojali, da se uzdrže
stare šume, i da se zagajivaju novi predjeli. Navadja se, da je proveditur
Girolamo Grimani od godine 1675. do 1677. više oštrih naloga izdao proti
štetam po vatri šumam nanesenim ; dapače da je njegov predšastnik Leonardo
Foscolo (1646—1650) ustrojio bio i šumarsku školu u Blatu na otoku
Korčuli, koja se škola spominje za dobe Girolama Cornera (1680. do 1682.
godine) kao „Scuola di boscheri". Svakako bilo bi dobro, da se sakupe svi podatci,
odnoseći se na ovu školu, koja je bila najstarija šumarska škola
u svoj Europi. Mi molimo sve povjestničare, pretraživaoce starina i prijatelje
šumarstva, da nam svaki i najmanji podatak o ovoj stvari priobće, jer bi
po kulturu u obće, a po naše šumarsko osoblje napose, svaka crtica bila od
velike važnosti."


Uzprkos mnogih dokazivanja iz novijega i starijega doba, da je mletačka
skupnovlad a tamanila vandalskim načinom nebogledne dalmatinske šume, za
gradjenje mnogobrojnih trgovačkih i ratnih galija, kao i uzprkos farizejskih
suza, koje mnogi našinci rek bi na potoke liju, spominjajući zator dalmatinskih
šuma i opisujući plačno, doista plačno stanje dalmatinskih litica i strmih planina,
usudjujem se ipak ovdje dodati, da nije republika onako nemilostivo u
naših šumah postupala, kao što joj se neprestano, a dosta krivično, pripisuje,
već da je u prvom redu sjekira, nemilosiiva sjekira našega seljaka uništila i
hametom poharala dalmatinske nekadašnje zelene dubrave i u njih kitnjasto
šumsko drveće.


Nije mi ipak ovime namjera, sada razpravljati i historično dokazivati i
nagadjati, komu se sve pravedno imade pripisati i koga sve treba žigosati za
toli bezbožno, nazovimo ga tako, uništenje naših klasičnih i čarnih dalmatinskih
gora; da li „Serenissimu" ili pako sjekiru praotaca naših, jer za razglabati
i svestrano proučiti taj zamršeni predmet i pitanje, trebalo bi uložiti jako mnogo
truda, t. j. prolistati prije svega mnoge stare listine „mletačke republike",