DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 127
Tu pako naravno da ide najveći dio krivnje one bezdušne trgovce i trgovčiće,
koji taj posao provadjaju. Za da se pako tome na put stane, valjalo
bi baš proti tim trgovcem najstrožje mjere poprimiti, jer su baš oni, koji narod
na te kradje zavadjaju.


Skladišta takova morala bi se često i iznenada pregledavati, a svaka pronadjena
nepodobština najosjetljivije kazniti. Samo bezobzirnim i strogim postupkom
moglo bi se nješto učiniti, jer samim konfisciranjem robe u seljaka i
njegovim kažnjenjem neda se, kako je to mnogostranim izkustvom dokazano,
ništa polučiti, jer naš će seljak taj posao uzprkos svega toga sve dotle nastavljati,
dokle goder bude nalazio kupaca za svoju robu.


Veliko je zlo pri tome jošte i ta okolnost, što ti kradljivci — diigari — jedva
i jednu petinu hrastove gradje izrade, dočim ostalo ostave poništeno u šumi,
tako, da je tim haranjem u samoj okolici Petrovegore tako rekuć nestalo
hrašća, negledeć na to, da seljak za hrast, za koji bi imovna obćina od trgovca
bila mogla dobiti po 30 i više forintih, jedva 5—6 for. utrži, a uz to se pri
tom šumskom odštetom zadužio i svoje šume u tudju korist poništio!


Prepriečiti tu trgovinu najstrožijim proganjanjem onakovih trgovaca, koji
takovu pokradjenu robu kupuju, jedino je sredstvo, da se tomu zlu na kraj
stane, dočim je današnji nadzor te trgovine, koja se , mimogredce budi rečeno,
obično noćju sklapa i obavlja, svakako skroz manjkav.


Kao što se odrasle šume uništuju silovitom sječom i kradjoui, tako se


mlade branjevine i opet oštećuju popašom. Pošto je tim oštetam ipak znatno


laglje u trag i na kraj doći, a pošto i ovdašnje žiteljstvo dosta siromašno na


stoki, to su i tim prouzročene oštete manje pogibeljne po samu bit i buduć


nost ovdašnjih šuma.


Sliedeća skrižaljka B. pokazuje nam stanje šumskih prekršaja u šumah


I. banske imovne obćine od njezinoga osnutka pa sve do konca g. 1885.
Skrižaljka B.


S u mskih šteta bijaše


slučajeva


utjerana


u vrieđnosti dosudjeno u Opazka


u godini priod
tuda svota odšteta


od raz-vrieđnosti od
javljeno pravljeno
for. 1 nv. for. ! nv. for. nv.


1874.


_


} 4.374 15.782 27 4.374 11.425 19 35


1875.


1876. 4.215 15.180 42 6 327 03


1 3.564 10.917 07
1877. 2.453 9.398 73 4.368 73


1878. 6.078 14.345 23 4.439 10.362 67 3.733 87


1879. 2.963 11.652 99 5 335 6.969 46 2.221 34


1880. 5.932 13.666 71 4.116 8.432 27 2.739 74


1881. 7.217 14.940 33 4.477 8.299 34 4.840 89


1882. 7.252 18 881 89 3.275 6.761 31 2.862 60


1883. 9.485 25.508 16 3.559 6.720 51 1,198 86 1


1 1884. 7.277 21.076 91 7.957 17.829 13 10.380 36


1885. 8.414 18.960 79 7.685 16.420 16 10.881 45


Ukupno 65.660 179.384 35 1 48.660 103.137 01 1 49.679 87