DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 32     <-- 32 -->        PDF

126 —


opredieljenih udaljenijih sječina, k cerau mu u ostalom uz to obično manjkaju
1 tegleca marha kao i potrebne radne sile, orudje i sprave.
Uzmemo li uz to u račun još i prirodjenu lienost ovdašnjega puka, kako
da se onda čudimo opisanim žalostnim odnošajem.


., ^f,°^"° J^´ ´^^ oblastih dosta hitro teku, nu što je to sve kraj onog bezbroja prijava
. postupmka,_koji m nedozvoljava, pozivu se oglušivše štetočine iz ogluhe osudjivati,
a dati ih uvjek kad bi to nuždno bilo, predvadjati po oružnicih, takodjer
neide kraj ovako i onako prevelike obterećenosti tih organa. - To pako
ne samo da donjekle ide u prilog štetočincem, no ono i obranbenom osoblju
zadaje mnogo jada, a još više prouzročuje uzaludne dangube, a uz to imovnoj
obcini jos 1 novih troškova za lugarske zamjenike.


Dalnji uzrok preotimanja šumskih prekršaja leži u okolnosti, što danomice
raste broj onih štetočinaca, koji već tako rekuć ništa neposjeduju, te baš
od tih šumskih šteta i kradja životare, neimajuć pako ništa svoga, oni se neboje
ni prijave, jer sama kazan zatvora doista ih se slabo već dojimlje


Sto se nadalje samih kazna tiče, to su takove prema bitnosti i važnosti
same stvari, kao i gledom na žalostne posljedice samih ošteta, svakako preblage,
a tomu 1 opet valja tražiti uzrok u samom postupniku. Politička oblast


n. pr. ovdje obdržava svaki tjedan po jedan dan razprave o šumskih prekršajih
uzimajuć pri tom obično 60-100 štetočinaca u razpravu. Stavimo sada,
da od ovih bude samo njih 60 popriečno osudjeno, osim na platež odštete i troška,
jos 1 na kazan zatvora od više dana, što bi bar kod priupadnika - a ti su
ovdje u ogromnoj većini - svakako biti moralo, to bi za slučaj, da se taj
postupak pravilno od tjedna na tjedan prenaša, odnosno obavlja, valjalo doista
za smještenje tolikih uznika političkoj oblasti dati posebnu kaznionu. Ako
1 je pako ta kazan zatvora samo kratkotrajna, kao što i obično jest. to je
takova uz ovdje vladajuće odnošaje bezplodna i po osudjenoga neosjetljiva, niti
može urodit, žudjenim plodom. Kazan zatvora u novčanu globu pretvoriti takodjer
neima smisla, jer su imućtveni odnošaji tih štetočinaca, kako je to jur
iztaknuto gon, u pravilu takovi, da bi takove globe bile neutjerive, i tako se
uz dosadanji postupnik doista neimamo nadati, da će se ovuda bar broj šumskih
prekršaja tako brzo ograničiti.


Uz ove odnošaje nadalje koje čudo, ako si stanoviti dio ovdašnjega žitelistva
sredstvom šumskih šteta nastoji podmirivati svakdanje potrebe na soli,
svjetlu, obući, dapače i sam kruh !


Prodaja gorivoga drva u Glini i Petrinji, uz trgovinu d&gom u Sisku, tomu
su glavno nutkalo. To trgovanje diigom n. pr. preotelo je naročito u okolišju
Petrovegore vec na toliko mah, da oni, koji, buduć siromašni i propali, neimajuci
teglece 1 vozne marhe, preuzeše zadaću same kradje hrastova i izradbe
duge, posjedmke vozova pako zapade dužnost, izvoza i prodaje te robe i nabave
živeža (naročito kukuruze) iz dobivenoga utržka, - i tako ovdje složno
„nika ruku pere", a šuma propada u tutanj.