DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 3     <-- 3 -->        PDF

iimiiiliIHil*


Br. 3. u ZAGREBU, 1. ožujka 1886. God. X.


Uporaba nauke o čistom prihodu."^


Uzrok, da se do sada u Austro-Ungariji u obće, a naravno i kod nas,
nauka o čistom prihodu, u šumarskoj praksi, nije onako uvažavala, kako to
sama važnost predmeta zahtieva, biti će dielomice u nepoznavanju i posve
krivoj uporabi iste, a stranom opet i u tome, što se usljed osebujnostih našega
šumskoga gospodarstva, kod samoga uporabljenja te nauke, imamo boriti mnogimi
potežkoćami.


Hoćemo li pako i uzprkos tih obstojnostih, da u nas tu nauku udomimo,
trebat će - nam prije svega nastojati oko odstranjenja ovih potežkoća — pita
se samo, kojim načinom? — Po naših nazorih, postići ćemo taj cilj svakako
jedino svrsi shodnom modifikacijom samih temeljnih zasada te nauke.


Uzrok težke, dapače često i nemoguće uporabe nauke o čistom prihodu
u praksi, nalazimo pako ponajprije u previsokom ukamaćenju naših glavnica.
Ukamaćenje istih bo nestoji u pravom razmjeru sa samom prirastnom vriednosti
naših (visoko - šumskih) sastojina, te ćemo s toga naravno, uporabljujuć
toli visoke dobitne mjere u šumarstvu, morati doći do negativnih rezultata t. j .
mi ćemo raditi gubitkom, iU ćemo pako morati visoko-šumski uzgoj zamieniti sitnošumskim
uzgojem, uz čim moguće kraće obhodne dobe. Nu i time nebismo
postigli cilj, ter bismo tako postupajuć, jedino opravdavali spočitanje protivnika
te nauke, koji tvrde, da se uporabom nauke o čistom prihodu samo pogubno
i štetno gospodari.


Pa ipak je pitanje uporabe nauke o čistom prihodu, kod ustavljivanja
dobitne mjere u šumarstvu i šumarskoj produkciji u Austro-Ungariji, važnije
no u samoj Njemačkoj, u kohko bo su usljed uobičajne višje dobitne mjere i
čisti prihodi naših šuma popriečno manji, od onih njemačkih šuma.


Obzirom na veliku važnost, koju ta nauka, koli u privatnom, toli u narodno-
gospodarstvenom pogledu, uporabljena u različitih grana šumskoga gospodarstva,
imade, nesmijemo se u samom vlastitom interesu dati zastrašiti od


* Opazka . U pogledu tehnifikih i inih strukovnih izraza upućujemo na djelo:
„Osnov i nauk e računanj a vriednost i šuma " od F. Kesterčanka. Zagreb.
1882. Naklada kr. zem. vlade.
7