DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 123 —


na visoke obhodnje goje; zatim što su lovačke puške danas izvrstnije, i negledeć
na to da se uz to i mnoge druge sprave za lovljenje šljuka rabe, a
napokon i to što danas svagdje više lovaca imade, nego ih prije bijaše.


U Zagrebu, početkom veljače 1886. J. Ettinger.


Šumski prekršaji u šumali područja I. banske imovne obćine.


Razpravlja Vinko Benak nadšumar.


Pitanje, da li i u koliko će naše imovne obćine biti iz dopitanih im šuma
doista kadre potrajno podmirivati godišnje potrebe ovlaštenika na gorivom
kao i gradjevnom drvu, sigurno se već mnogomu nas ma i nehotice nametnulo.
Razmišljavajući i ja o tome, došao sam do njekih stalnih zaključaka, o
kojih ću nižje razpravljati, a naročito me pako na to ponuka činjenica sve to
većma preotimajućega oštećivanja šuma.


I. banska imovna obćina posjeduje ukupno 2-5222.„^ jutara šumišta. Samo
razvrstaiije ovoga posjeda pako predočuje nam sliedeća skrižaljka A.
Skrižaljka A.


Gospodara t V e n e j e d i n i ( e


ovršina u jutrih po lG00n»


P


´5° obrasla sasto. inom neobras a kao OJ


o
Naziv šume


! ^
O od 40
preko <^ ^ ci C c33


=


O OJ do 40


o
do 80 80 ne5
t» s
čistine


t^ C o


plodno O bl3 fi


br . m ´ godišnjom


g


1 80 950 716.03 124.3« 12.79 8.37 861.55 715.89 Pogledić
2 80 1.493 812.40 336.(;4 — 30.09 9.81 1.188.94 997.,58 Malagora
3 80 1.138 930.38 141.24 — 45.71 14..58 1.131.91 795 25 Drum
4 100 1.549 499.(12 339.12 88.55 25.73 14.15 967.17 783.17 Mokrički lug
´ 100 9.56 691.10 87.63 220.70 21.,59 16.28 1,036.30 856.61 Šašnica


120 1.708 936.58 352.73 266.93 242.40 30.44 1.829.0S 1.218.14 Pokule


«


7 100 1.591 328.8.1 860.77 314.32 157.37 10.13 1.171.43 816.01 Vinica
i 8 80 820 386.30 225.90 27.33 9C2 64-i..55 509.24 Kobiljača ´

9 100 1.245 882.00 209.27
— 185.82 10.06 1.287.15 914.98 BranjenicajlO 80 1.142 1.028.8B 127.73 80.00 24.24 1.260.83 1.067.04 Um
11 80 1.201 725.51 184.57 145.35 0 80 10.33 1.016.56 716.83 Bukovaglava
12 120 2.228 626.19 53.89 745.99 74.55 15.68 1.515.30 1.095.43 Trepča
18 100 1.690 790.63 157.05 333.62 1.32 8.85 1.292 07 1.094.79 Jurinabrda
14 40 224 425.36 — — 3.58 2.86 431.79 389.60 Debelakosa
15 100 1.777 .305.30 443.75 381.68 20.88 9.91 1.161.48 858.22 Petrovagora
IG 40 541 520.14 34.26 6.84 561.24 405.49 Orlov. Topuske kose


— —


17 40 28U 770.36 ~ — .57.13 17.17 844,6(; 624.81 Šašava
18 — — 186.88 — — 752.67 18.13 957 68 89.12 Prolom
19 100 1..378 203.34 4.96 708.90 33 99 2.29 953.48 666.53 Omerovac
20 fiO 403 515.75 77.80 158.19 179.60 8.01 939.35 647.39 Bojna
21 100 714 C3G.28 449.00 232.38 928.91 30.0« 2.276.66 967..52 Vješala
22 100 2.()7(i 1.402.21 85.56 337.67 36.38 27.05 1.888.87 1.616.03 Angjolinakosa 1


Uku pno 25.109 14.319.05 3.712.53 3.934.38 2.952 93 303.26 26.222.05 17.746.70