DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 2     <-- 2 -->        PDF

SADRŽAJ.


; . Strana ođ — đo


Uporaba nauke o cistom prihodu 97—118
Lov na šljul

Šumsl

Razpravlja Vinko Benak, nađšumar 123 —128


Vinko pl- Pjerotić i mletačka šumarska učiona na otoku Korčuli
i Dalmaciji. Kratki histerični pabirci Simeona Pjerotida, knj.
bugar. šum. inšpekora 129 — 135


Sumarsko-trgovačka razmatranja II 136—138


LIstak. Družtven e viesti : Sjednica upravljajudega odbora šumarskoga
družtva 138
Trgovačke viesti: Šumske prodaje III 138
Naredb e i zakoni : Okružnica proti okupaciji gumišta za gradilišta.
— Odredbe radi palenja vapnenica. — Poljski procjenitelji
nemogu cleniti šumske štete 139 140


Lovstvo : Jež u zimi nespava. — Divljačina na trgu. — K upoznanju
životoslovja grabežljivaca. — Lovci pozor! — Lov na
vidre u Glogovnici. — Hajke 140—141


Knjižtvo : Magjarska šumarska literatura 141


Šumsko-ređarstvene viesti: K statlstiki šumskih prekršaja
kr, podžupanije zagrebačke u g. 1885. — Šumske štete križevačke
imovne obćine. — Izkaz šumskih šteta II. banske imovne
obdine. — Izkaz šumskih šteta u šumah ogulinske imovne
obćine. — Izkaz šumskih šteta u šuniah petrovaradinske imovne
obćine 142


Raznoliko : Hrvatsko naravoslovno družtvo. — Ivan Salzer. —
Beriva činovničtva državne šumarske uprave 143—144
Natječaji i osobne viesti: Natječaji. — Umrli. — Premještaji
i imenovanja 144


Dopisnica uredničtva 144