DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 111 —


Sam konačni iliti sječivni prihod pako, uzima se u račun u nepromjenjenoj
svojoj vriednosti.


Kod ustanovljivanja konačnih vriednostih prihoda, namiče nam se i opet
pitanje, treba li nam se pri tom obazirati i na možebitno buduće povišenje
vriednosti tih naših dojdućih šumskih prihoda, ili je pako dovoljno, da se zadovoljimo
pri tom računanju popriečnimi vriednostmi (cienami) sadašnjosti, kako to
i u primjeru spomenutom u skrižaljkah I. i II. učinjeno.


Nejma bo dvojbe, da se u istom razmjerju, kako se vriednost inih zem-
Ijištnih proizvoda tečajem gospodarskoga njekoga razdobja povećava, takodjer i
vriednost šumskih proizvoda povećavati mora, pa bismo s toga morali, sa čisto
praktičarskoga stanovišta privatno - gospodarske uprave, takodjer kod ustanovljivanja
rentabiliteta, uzimati u obzir i sve takove eventualne promjene cienah
(rastenje istih), za dobe dospjeća naših proizvoda.


Pri tom valja ipak uzeti obzir na to, da to rastenje vriednostih raznih
zemljištnih proizvoda, ovisno manje više i o samoj mieni vrieđnote novca, koja
ipak kako nas izkustvo uči, tekom vremena takodjer i pasti može, tako da je
obzirom na to težko pronaći đobitnu mjeru za šumske proizvode, koja pri tom
obćem rastenju ciena, i zbilja pravom rastenju samih vriednostih, proizvoda
odgovara.


Sa padanjem vriednosti novca, stoji nadalje u savezu i stanovito rastenje
radničke nagrade, time se pako i opet ne samo izradbeni i kulturni troškovi,
već takodjer i sveukupni ostali izdatci (troškovi) povećavaju, a isto tako znamo,
da i porez, te razni nameti, koji specijalno kod nas polovicu svijuh izdataka
iznašaju, godimice sve veći i veći bivaju.


Uočimo li pako napokon još i tu okolnost, da su nam šume, odnosno i
šumski proizvodi, za dugog razdobja, koje kod šumske obrti vazda u račun
dolaziti mora, toli u kvalitativnom koli kvantitativnom pogledu, izvrženi raznim
elementarnim nepogodam, te da su i ciene istih, usljed mogućih političkih i
socijalnih miena, isto tako kao i ciene inih zemljištnih proizvoda veoma promjenljive
naravi, kao i na tu obstojnost, da nam je tako rekši nemoguće ustanoviti
sjegurno i točno zbiljno povišivanje vriednostih naših proizvoda, to. će nam
biti sjegurno pogodnije, da i u šumskom gospodarstvu računamo sa sjegurnimi
i točnimi brojevi sadašnjosti, nego li da idemo računati s onimi nesjegurne
budućnosti. Dopuštamo medjuto mogućnost takovih slučajeva, u kojih ćemo
morati u obzir uzeti stanovito rastenje ciena naših šumskih proizvoda, na pr.
ako se imamo u bhžjoj budućnosti nadati koje željeznice, prosjecajuće naše šume
ili inih sličnih prometila, novih industrijalnih poduzeća i t. d., nu i u takovih
ćemo slučajevih, kod ustanovljivanja tih budućih (drvnih) vriednostih naših prihoda,
postupati poput obzirna trgovca, koji ustanovljujuć prihode svoje obrti,
vazda uzimlje u račun stanoviti njeki postotak takodjer na račun nepredvidjenih
nesreća i inih u napred neslućenih sgoda.


Te ćemo obzirom na to, kako to i iz priležećih skrižaljka drvne gromade
i prihodne vriednosti razabrati moći, imat vazda izim onih lO^/o, uzetih u račun