DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 110 —


jednostavnoga i bezsraisaonoga načina gospodarenja, kojim si mi šumari sami
najveći testimonium paupertatis izdajemo, jer za takovo šumarenje, netreba
sjegurno znanstveno-naobraženiii strukovnjaka.


Konačno budi još spomenuto, na temelju stečenih izkustva, da u pogledu
veličine u šiimarskoj obrti mogućih ukamaćivanjah glavnica, gledom na nijestne
odnošaje i unovčivost drva, sliedeća razmjerja vriede:


: ´ ´ ´ Visoko-šumski uzgoj četinjača.


Veće privatne, korpora


Odiiošaji unoveivosti i proizvodnje drva Manje privatne šume


tivne i dižavne šume


Vrlo povoljni.. 3V2 -4V2
4 post.
4y.,_5V2
5 post
Povoljni 2V2-3V2
3 post,
3>A-4´/2
4 post.
Srednji . ; IV2-2V2
2 post,
2V2-3V2
3 post.
Nepovoljni. . V2-IV2
1 post.
IV2-2V2
2 post.
"´ U kategoriju manjih šumskih posjeda brojimo navlastito sve one manje


šume posebnika, kojih troškovi uprave i čuvanja neiznašaju više od 50 novč.
po hektar.


Šumsko-gospodarski prihodi.


Kod preračunavanja dobitne mjere, sliižeće za podlogu našemu šumskogo.
spodarstvenomu računu, pokazali smo, da nam šumarska prihodna vriednost
tla, ili ovoj prema veličini dobitne mjere odgovarajuća zemljištna renta, pruža
sama najbolje mjerilo, za prosudjenje financijalno-gospodarstvenih efekta šumarenja
na temelju racijonalnom.


Za da Se pako sam postupak rentabilitetnoga računa uzmogne laglje shvačati,
provedosmo u skrižaljki I. i II. primjer osnivajući se na zbiljnih obstojnostih,
primjer koji nam podjedno kaže, da se pod gospodarskim efektom šumskoga uzgoja,
imade razumjevati razlika sadanjih vriednostih svijuh prihoda i njim odgovarajućih
(izdat imajućih) razhoda. Neima nadalje dvojbe, da ćemo, postupajući kod
preračunavanja rentabiliteta, strogo po normah običajnih u običnom trgovačkom
životu (na kojih i Pressler svoju teoriju 0 čistom prihodu temelji) imati
prije svega pronaći (prolongirane) vriednosti sveukupnih čistih prihoda, kojih
se u prvoj obhodnji nadati možemo.


Uz to se imadu, za ustanovljenu dobu obhodnje, opredieliti takodjer i svi
medjutimni i nuzgredni prihodi, kojih se od dotične šume pravom nadati imamo,
polag njihovih za pod konac obhodnje prolongiranih iliti konačnih vriednostih.