DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 11     <-- 11 -->        PDF

105 —


Medjutomni užitci
Postotak prirasta


prihod jedrog drva po hektar prihod vriednosti ukupnog prihoda


na drvu


broj prihod
građja


Trieđiiote vriednote


I. r. II. r.
b.
iB postotci vriednost u mctr. postotak


71-80 30 35 20 45 1-21 37


0-9 0-8


Hl— 90 25 40 20 40 i-3i; 34


0-6 0-8


91 —lUO 20 45 20 35 149 30


0-1 0-4


110


0-3 0-2


120


II.
stojbinske vrstnoće´^).
30 10 — 15 100 0-40 4
6-6 1


31--40 20 5 20 80 0-61 12


4-2 2


41 50 25 15 20 (55 0-83 21


28 T3


51--00 30 25 20 55 1-02 31


2 1-4


61--70 30 30 20 50 1-14 34


1-5 1-4


7 1-
--80 30 35 20 45 1-21 37


1 1


81--90 25 40 20 40 1-36 34


0-8 0-5


91--100 20 45 20 35 1-19 30


0-3 0-8


lol--110


0-4 0-1


111--120 — — —


II.
stojbinske vrstnoće.´)
30 10 __ 100 6
o-co
1-9


6-9


31-40 20 15 80 16


0-78 43 1-9


41— 50 26 15 20 65 25


0-99 3 1-4


51-60 30 25 25 55 35


116 21 1-3


61— 70 30 30 30 50 38


1.26 1-6 13
TI80
30 35 35 45 41


1-35 11 0-8


SI— 90 25 40 40 40 37


1-46 0-8 0-8


91-100 20 45 45 35 32


1-58 0-4 0-8


110


0-4 0-1


120
— —


razreda, 75% II. razreda, u 81. -90. godine 35"/„ I. razreda, OS"/« II. razreda, u 91.—100. godine
45/o I. razreda, 55´Vc II razreda. — Kitjevina nije unovčiva.
´^) Smjes sastojine 70 post. jela i smreka, 20 post. ariša i 10 post. listača, bukve sa
nješto javora, jasena i hrasta umje|ano.
´´) Cinbenici vrieduote jesu: Cisti prihod po jedri metar: a) Glavni užitak: građja


I. razreda 4-90 for., II. razreda 4-20 for., III. razreda 3 for. — Gorivo I. razreda 1 90 for.,
II. razreda 1 40 for. — 6) Nuzužitci: gradja I. razreda 2 80 for., II razreda 2-20 for. —
Gorivo I. razreda 180 for., II. razreda 60 novč. — Razmierje razvrstbine gradje: a) Glavni
užitak u 40. godini 5 post. II. razreda, 95 post. III. razreda, u 50. godini 15 post. II. razreda,
85 post. III. razreda, u 60. godini 15 post. I. razreda, 20 post. II. razreda, 65 post.
III. razreda, u 70. godini i´O post. I. razreda, 25 post. II. razreda, 45 post. III. razreda, u
80. godini 40 post. I. razreda, 30 post. II. razreda, 30 post. III. razreda, u 90. godini 50 post.
I. razreda, 30 post II. razreda, 20 post. III. razreda, u 100. godini 60 post. 1. razreda, 25
post. II. razreda, 16 post. III. razreda, u 110. godini 65 post. 1. razreda, 25 post. II. razreda,
10 post. III. razreda, u 120. godini 70 post. i. razreda, 20 post. 11. razreda, 10 post. Hl. razreda.
— 6) Nuzužitci: u .50. godini 5 post. I. razreda, 95 post. II. razreda, u 51.-60. godino
10 post. I. razreda, 90 post, II. razreda, u 61. —70. godine 20 post. I, razreda, 80 post il.
razreda, u 71.-80. godine 25 post. I. razreda, 75 post. II. razreda, u 81.—90. godine 35 post.
I. razreda, 65 post. U. razreda, u 90.—100. godine 45 post. I. razreda, 55 post. U. razreda.