DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 37 —
svakom indu^trijalnom poduzeću, dosta nepovoljnih odnošaja, ipak oživotvorilo
ide kr. šuraarikoga ravnatelja g. M. pl Dursta, koji si je kao što u mnogom
inom pogledu i ovim učinom stekao prevelikih zasluga ^a zendju i državu. ;


LIST^K:.


Đružtvene viesti.


Na znanje. Presvictii g. grof Kikard, Sermage primio je po devetoj glavnoj
skupštiiii šumarskoga dnvltva ponudjenu mu Sast društvenoga podprcdsjednika.
Vivat sequens 1 Slavna otočka imovna obćina pristupila je Buraarskom družtvu
kao člau utemeljitelj.
Nastojanjem nadšutoara g. Sandora Perca u Oto<^cu, pristupilo je druitvu siečnjem
g. 1886. do 20 novih članova II, razreda.
P, n. gg. ćlanovom šumarskoga đružtva. Započlmajući ovime izdavanjem


X. tečaja o. 1., obra<^amo se i opet na sve prijatelje i čitatelje istoga, da nam
izvole, ma bilo dopisnicom, od slučaja do slučaja prijavljivati osim raznovrstnih strukovnih
Članaka, naročito i različite viesti, odnoseče se na sve važnije dogodovštine u
šumskom gospodarstvu i šumarstvu u oboe. -.
Velika je pomutnja, koja je žalibože i u naših šumarah zavladala, dočim mnogi
njih mnije, da Čovjek treba da bude književnik, za da bude sposoban pisati za družtveni
— strukovni list. ,


Svaki literarni proizvod, bio sastavak, bilo izvješće ili viest, ostaje tako dugo
originalnom radnjom, dok nije kopija radnje drugoga. Dapače i isti izkustvom pojedinca
stečeni dokazi i prilozi za nazore drugoga — vrlo su važno gradivo za razvoj
znanosti.


Kad bi danas, gdje se toHko piše, sve Što se objelodanjuje moralo originalno
biti, tada bi malo koji strukovni list mogao obstojati.
Naročito pako to vriedi za nas hrvatske šumare, koji si tako rekue tek moramo
stvarati hrvatsku šumarsku knjigu.


Stalno pako iščekujemo od sada suradničtvo on i li, koji bi bili
u prvom redu zvani, a i dužni raditi na polju hrvatske Šumarske
knjige, a to su profesori n.ašeg šumarskog učilišta, koje do sada žalibože
večim dielom zabman tražimo medju suradnici lista.


Pa kao što to jurve iztaknusmo, neka nitko nečeka, da ga mi tek zovemo,
da nam ovo ili ono za list doprinese, jer svaki hrvatski šumar, treba da znade,
da je več po samoj rodoljubnoj sviesti dužan, da se uhvati u naše kolo oko unapredjenja
i usavršenja Šumarstva diljem brvaiskog doma. Za da otvorimo mjesto radu
svakome — mi smo naročito i na ovome mjestu otvorili sHedeče stalne novice: za
natječaje, osmrtn-ce, šumske prodaje, viesti o lovii u obče, o hajkah, nesre^ah sblvših
se u šumah i Šumarskoj službi, Šuniskih požarih, za objelodanjenje okružnica, naredaba
I naputaka, objava i ocjene domaćih i stranih strukovnih djela, te imenavauja, premještaje
i odlikovanja šumarskog osoblja.


U obče če nam pako svaka i najmanja viest, priposlata od ma
koga gospode članova, dobro doći. Naročito pako pr i j a tel j e u Srbiji,
Bosnoj, Hercegovini i Dalmaciji molimo, da nam se neogiuse
pozivu. ;-