DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 34     <-- 34 -->        PDF

_ 34 -^


prikladnih — boja i tresloviue — te odkuda se ta obrt onda i u ostale zemlje
razgranila.


Za Francezkom dolaze Amerika, Englezka i Njemačka, a tek onda i
Austro-Ungarija. Pojav koji je dosta čudnovat sjetimo li se, da baš u našoj
monarkiji kao što na pr. u Galiciji, južnoj Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji dovoljno
šumah imade, koje uslied nepovoljnih prometnih i inih odnošaja, ma
bilo baš i samo prividno koristno unovčenje, za lies i gradju nesposobnog
drvlja nepružaju, te baš stoga dovoljno i jeftinog materijala za obrt imadu,
koja se na licu mjesta naseli, te koja iz raalovriednog, često i bezvriednog te
inače u šumi propadajućeg i trulećeg drva, proizvadja za drage obrti cieni —
daleki izvoz podnašajući — industrijalni proizvod.


U našoj monarkiji nalazimo u Slavoniji i južnoj Ugarskoj danas već početke
takovih poduzeća. Dočim se u Ugarskoj kora hrastovine i smrekovine upotreb-
Ijuje, to se kod nas upotrebljuju malovrieđni hrastovi odpadci, u svrhe dobivanja
treslovnih ekstraktivnih tvarih.


Naročito pako — Slavonija — obiluje materijalom za takovo poduzeće.


Velika i prostrana slavonska nizina sa svojimi prostranim! hrastici, obilujućimi
velikim množtvom za lies i gradju nesposobnog drvlja — osobito je povoljna
za takovo poduzeće.


Još oko g. 1870, htjede njeko družtvo podići takovu tvornicu u Sisku,
tvornicu kojoj bi imala biti svrha, iz kestenove i hrastove kore, kao i bezvriednih
po šumah trulećih ođpadaka, proizvadjati trieslovni ekstrakt. Za proizvodnju
potrebnog materijala bilo je dovoljno, nu poduzeće se tada ipak neoživotvori
radi nesgođnih mjestnih odnošaja.


Istodobno (oko g. 1870.) dade vlastelin pakrački g. Henrj L. d´Heureux,
sve za proizvadjanje ekstrakta iz hrastovine nuždne strojeve u Pakrac dopremiti,
zapodjenuv podjedno u velike razne pokuse u tom pogledu. Namjera mu bijaše
ne samo iz hrastove kore, već i iz hrastovog drva proizvadjati tanin u ledčastom
obliku. Pokusi uspješe, nu poduzeće nebi oživotvoreno radi udaljenosti
šuma od svakog svjetskog prometila, kao i sbog pomanjkanja prodje dobivenog
proizvoda. U najnovije doba, t. j . od kako bje otvorena željeznica Barč-Pakrac,
snuju i oko novo oživotvorenja ovog poduzeća.


God. 1882. i 1883., pako ustroji družtvo, pod nazivom: „Oak-Extract-
Gompanj", posjedujuće u Francezkoj i Englezkoj mnogobrojne kožarnice, kraj
Županja u Slavoniji tvornicu tanina, Županje bje za oto odabrano, jer se u
blizini i okoiišju toga mjesta, u tamošnjih državnih investicionalnih kaoimovinskih šumah, nalazi dovoljna množ tvornici potrebne surovine t. j . raznolikih
hrastovih odpađaka, dočim s druge strane i opet blizina Save, tvornici
nužđnu vođenu snagu osjegurava.


Družtvo to sklopilo jest sa državom posebni ugovor, glasom kojeg država
istomu, uz stanovitu odštetu, prepušta sve odpadke ostavše nakon izradbe prodanog
gradjevnog drva u tamošnjih državnih šumah. Družtvo plaća, prema
težini prostornog metra odpađaka, za svaku takovu količinu 1 for. Dobit