DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 33 —


bucov (đer Dobel), krupatka (der P15tze), šljivar (die Naše), ježevka (die Erlitze),,
bezibaba ili brkica (der Grundel), klen (das Gelbauge), pior (Steinbacher),
čep (Steingrundel), špicer ili košalj, čikov (Schlambeisser) i grgeš hrapavi (der
Strober).


Kako \z svega navedenog bezđvojbeno slieđi, to je i u nas Hrvata ribolov
dobro poznati posao, a samo ribarstvo be^vojbeno vrlo važna narodno-gospodarstvena
grana, koja bi svakako veću pomnju i njegu zaslužila, nego li joj
do sada u istinu posvećena od strane mjerodavaili krugova.


Svratiti pokornost, na tu žalibože u nas još vrlo nizko stojeću granu
gospodarstva, te pridonieti prilog k spoznavanju ribarskih odnošaja u Hrvatah,
bijaše svrha tih redaka, jesmo li pri tom pogodili pravi cilj, pokazati će budućnost.


U Zagrebu, mjeseca prosinca 1885. F. X. K,


Tvornica tanina u Županji.


u posliednjem broju o. I. spomenusmo na kratko, način dobivanja tanina
iz hrastovih odpadaka, običajan u tvornici g. Luke u Nancy-u — nadovezujuć
na rečeno, donašamo u sliedećem izvadku prevod članka: „die Gewinnung
von Eichenholzextract in Slavonien" objelodanjen u br. 148. g. 1885. u „Oesterreichische
Forstzeitung".


Kada se već kod onih šuma, koje imadu manje više povoljni trgovački
položaj — rentabilitet, u prisbodobi sa inakim ukamaćivanjem glavnica, mora
označiti vrlo umjerenim, to će biti taj slučaj jošte više tamo, gdje bud s kojih
razloga — postojeći loši prometni i trgovački odnošaji, unovčivost slabijih razvrstbina
drva samo težko i vrlo neznatnom dobiti, omogućuju, u koliko možda
u obće te razvrstbine nebi neunovčive bile. Naravni je dakle pojav, nastojanje
oko uvadjanja novih načina unovčivosti šumskih proizvoda, kojimi bi se omogućilo,
iz do sada takovih malo vriednih — a moguće i bezvriednih šumskih
surovina, dobivanje proizvoda — potrebnih za bud koju obrt, kojih vriednost, ne
samo da jest u stanju nositi poduzetne troškove, no možebiti i koji primjereni novi
prihod osjeguratL Obrt koja se pri tom poglavito uzimaše u račun, jest strojbarstvo.
S jedne strane znamo, da proizvodnja treslove hrastove kore, u mnogih
stranah medju najubarnije grane šumarstva spada; a s druge strane i opet
došlo se je pokusi u strojbarstvu tako daleko^ daje već omogućeno za strojenje
upotrebljivati i onu treslovinu, koju nalazimo i u samoj hrastovim.


Naum, proizvodnje ekstrakta iz raznolikih treslom obilujućih šumskih
proizvoda, poput kora^ plodova i manje vriednih razvrstbina drva (hrasta,
kestena i jasena) — u strojbarske svrhe — nije nipošto novotarija, dapače poduzeća
te vrsti preuzeše za posliednjih decenija — neočekivano mah. Naročito to pako
vriedi za Francezku, gdje se, ponajprije udomila proizvodnja, u trgovačke svrhe


3