DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 32     <-- 32 -->        PDF

_ 32 — .


vaju, ili pako časomice tonu. znamo, da li se ulovila već riba, a ribari onda
u čamcih pohvataju tikvanje i ribu.
13.-


Kibolov sa bučkalom. Ovaj način ribolova nalazimo po riekah Dunavu,
Savi, Dravi i Tisi, te je nauiienjen naročito morunom. U tu svrhu zasjednu
u dva čamca, u svaki po jedan ribar, te ploveć razstavljeni 20—30
hvati jedan od drugoga, drže svaki njih kraj spajajućeg ih konopca, na kojemu
je u sredini drugi konop s udicama. Ribari ploveć mirno u rečenom
razmaku, svaki njih imade u ruci debelu šuplju kost t. z. bučkalo (ovo može
u ostalom biti takodjer iz drva), te uz tihano veslanje udaraju tim bučkalom
od vremena do vremena po vodi, prouzročujuć tako šum ~ buč — buč, koji
se na daleko čuje, čim se i opet riba navabi, te lasno onda na udicu uhvati.
Kako jur rečeno tim načinom love ponajpače morune.


Lov pod ledom. Ob zimu, kad se rieke i jezera smrznu, običaje se
riba medju ostahm, na sliedeći način loviti: Led se na više mjesta probije u
manje većih škulja, prema veHčini mreže, kojom kanimo loviti. Te se onda
lovi mrežom kao obično. Riba težeć na odušak otvoru — bude bud u mrežu, bud
u meridov (to je mali vlak), bez velike muke pohvatana.


15.
Lov trovom ili dinamitom. Kad se htjelo trovom riba loviti, uze
se medju ostalim, balukata (Stjhnin), koji se fino stukao, te onda izpremješao
sa izsječenom gljistom i žganci i t. d., od te vrsti tiesta pravile se onda kuglje,
koje se bacahu u virove, gdje se riba rado nalazi, prožderav riba tu meku,
otrova se, te pliva nad vodom, gdje ju onda lasno pohvatati.
Noviji harač je dinamit, koji, pošto se u vodi razprska, poubija sve ribe
naokolo, pošto taj način ribolova uništuje ribu, to su oblasti to sredstvo ribolova
zabranile.


* *


Spomenuvši tako na kratko, sve poznate u nas običajne načine ribolova
po kopnih vođa, nabrojiti ćemo konačno još i cieline radi, sve one vrsti riba,
koje se po naših voda nalaze, te za hranu love, jesu to: moruna (der Hausen),
migulja (das Neunaug), kečiga (der g. Stierl), jegulja (der g. Aal), manić (die
Aalrtitte), grgeš ili ostriš (der Tlussbarscb), kočić (der Zingel), smudj (der
Schill), šrač (der Kaulbarsch), poluglavac ili balavac (der Keulkopf), oštrić ili
okuni (der g. Stichling), som ili krap (der Wels), pastrva (die Forelle), lipan
(die Aesche), štuka (der g. Hecht), šaran (der g. Karpfen), hanj (der Spiegelkarpfen),
mren (die Barbe), glavoš (der Grilndling), linjak crni i žuti (die
Goldschleiche), karaš veliki (die grosse Kareusehe) karaš mali, deverika (der
Horwachsen), kesega beloperka (der "V^eisfisch), kesega crnoperka (der rothaugige
Weissfisch), sabljak (der Schneiderfisch), bezribica (der Butterweissfisch),