DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 30
Lov potezoin. Hoćemo li ribu t, z. pote2;om hvatati, treba ponajprije
preko potoka načiniti plot od pletera ili kolja, tako na gustoai, da riba nemože
prođrieti. U plotu tom ostavi se na jednom ili dva mjesta, otvoreno
zjalo, a povrh toga zjala priredi si lovac na četiri stupa čardak za čekanje.
U tom zjalu spusti se vlak (predja) ili mreža, koja je na obruč razapeta, te preko
2 metra u promjeru velika, u vođu do dna. Vlak taj privezan je opet na
dugačkoj motki, koju lovac drži, sjedeć mirno, kao čaplja, te čeka, dok neopazi
ribu, da je nad vlak došla, koji onda iznebuha u vis potegne, i uhvati. Potezom
hvataju naročito ribari, na potocib, Ilovi, Lonji, Stružcu, Bosutu´i 1 d.,
kad voda počima padati, te kad riba i opet natrag u Savu bježi. Potezom se
lovi takodjer i po noći, tada lovac luč ili vatru u čardaku loži.


Lov vlakom. Vlak imade oblik u osi razpolovljenog cunja, spleten je
obično od debele predje ili konopca. Duljina mu je 3—4 metra, na dolnjem
je kraju s užen, a prednji mu kraj naliči polovini valjka (okruga), odnosno
luku. Krajevi, otvor, sačinjavajućeg obruča (Itd^a) sapeti su konopcem. U sredini
toga liika, namještena je rašljasta motka, kojom se vlak drži i pritisne u
vodu, do zemlje dok se riba ulovi.


Vlakom se riba lovi po potocih, gdje neima velikog kamenja i granja.
Vlak se u tu svrhu smjesti nedaleko krša u vodu, pritisnuv prvi kraj do dna,
drugi lovac pako istodobno, dugačkim prutom po kršu gruva, tjerajuć ribu u
vlak. Posao ide brzo, te je moći vlakom dosta riba nahvatati, osobito se pako
onda dobro hvata vlakom, kad je voda mutna,


9.
Lov predjom. Pod predjom razumjevamo, mrežastu okruglu plohu,
spletenu od tankoga konopca. Promjer plohe iznaša 5—8 stopa. Na obodu, nanizane
su u okrug olovne kruglje, za da predja, kad se u vodu baci, odmah
tone i ribu pokrije. U središtu predje, pričvršćen je konopac, od više metara
duljine. Kad ribar predjom lovi (baca), uzima u jednu ruku (desnu) predju,
dočim drugom konopac drži, a jedan kraj predje drži u zubih. Zaljulja zatim
predjom, a kad mah zahvati, baci ju od sebe na daleko u vodu. Padši predja
na površje vode, razširi se i tone na dno, gdje pokrije tamo se nahodeću ribu.
Na što odmah i opet predju na polje vuče, koja se sad zatvori poput kese,
a dolje u gomili nakupljeno olovo, nepušta ribu uzmaknuti.


Lov predjom dosta je zanimiv, ali zahtieva osobitu vještinu u bacanju
predje, za da se padši na vodu odmah razširi. Potrebno je nadalje, da onaj,
koji predju baca, znade, da je mjesto, kuda ju baci, čisto, bez kamenja i klada,
jer bi inače mogao pogubiti predju.